જો ઇ-કેવાયસી હોવા છતાં હપ્તો ન આવ્યો તો આ નંબરો પર કોલ કરો

પીએમ કિસાન યોજના

પીએમ કિસાન યોજના : ₹16,000 કરોડથી વધુની કિંમતની પ્રધાનમંત્રી કિસાન સન્માન નિધિનો 12મો હપ્તો 8 કરોડથી વધુ ખેડૂતોના બેંક ખાતામાં સીધા ટ્રાન્સફર કરવામાં આવ્યો છે. આજે PM કિસાન 2000-2000 યુરોપિયન હપ્તો ખેડૂતોના ખિસ્સામાં બજારમાં ગયો છે. તેમની બેંક અથવા આધાર લિંક્ડ નંબર પર SMS ઘણા ખેડૂતો માટે તમારી વાત હશે. જો નહીં, તો તમારું બેંક … Read more