આ યોજના અંતર્ગત વિદ્યાર્થીઓને રૂ.2 થી 6 લાખ સુધીની મળશે શિષ્યવૃત્તિ 

ગ્રેજ્યુએશન અને પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએશન વિદ્યાર્થીઓ શકશે અરજી 

યોજનાનો લાભ લેવા માટે દસ્તાવેજોની પડશે જરૂર 

છેલ્લી તારીખ - 14 ફેબ્રુઆરી 2023

વધુ માહિતી માટે