મુખ્યમંત્રી મહિલા ઉત્કર્ષ યોજના

આ યોજના અંતર્ગત 1 લાખ રૂપિયા સુધીની મળશે લોનની સહાય

ગુજરાત રાજ્યની મહિલાઓને મળશે આ યોજનાનો લાભ 

મુખ્યમંત્રી વિજય રૂપાણીએ કરી હતી યોજનાની સહાય 

ઘરે બેઠા કરો અરજી 

વધુ માહિતી માટે