તાડપત્રી સહાય યોજના: આ યોજના અંતર્ગત કુલ 75% અથવા 1875 રૂપિયાની મળશે સહાય

WhatsApp Group Join Now

Telegram Group Join Now

ગુજરાત સરકાર દ્વારા ખેડૂતો માટે ઘણી બધી યોજનાઓ ચલાવવામાં આવે છે. આ તમામ યોજનાઓ ikhedut portal ઓનલાઈન ફોર્મ સ્વીકારવમાં આવે છે. આઈ ખેડૂત પોર્ટલ પર વિવિધ વિભાગોની Online Arji ઓ થાય છે. જેમાં આર્ટિકલ દ્વારા ખેતીવાડીની યોજનાની “તાડપત્રી સહાય યોજના” વિશે વાત કરીશું”. તાડપત્રી યોજનાનો કેટલી સહાય મળે, કેવી રીતે સહાય મળે તથા Tadpatri Sahay Yojana નો લાભ લેવા માટે કયા-ક્યા ડોક્યુમેન્‍ટ જોઈએ તેની વિગતવાર માહિતી મેળવીશું.

તાડપત્રી સહાય યોજના

ગુજરાત રાજ્યના ખેડૂતોના વિકાસ માટે સતત પ્રયત્નશીલ રહે છે. Agriculture Cooperation Department દ્વારા ikhedut portal બનાવવામાં આવેલ છે. જેના માધ્યમથી ખેડૂતો વિવિધ ખેતી વિષયક યોજનાઓનો લાભ ઘરે બેઠા ઓનલાઈન અરજી દ્વારા મેળવી શકે છે. હાલમાં આઈ-ખેડૂત પોર્ટલ પર Khetivadi ni Yojana માં “તાડપત્રી યોજના” માટે ઓનલાઈન અરજીઓના ઓનલાઈન ફોર્મ ભરાય છે. ખેડૂતોને ખેતીમાં વિવિધ ઉપયોગ માટે તાડપત્રીનો ઉપયોગ કરી શકે તે હેતુથી આ સહાય આપવામાં આવે છે.

તાડપત્રી સહાય યોજના – હાઇલાઇટસ

યોજનાનું નામ તાડપત્રી સહાય યોજના
યોજનાનો ઉદ્દેશ્ય ખેડૂતોને સબસીડી દ્વારા સાધન સહાય
લાભાર્થી ગુજરાતના ખેડૂતો
સહાયની રકમ કુલ ખર્ચના 50% અને 75 % અનામત જ્ઞાતીઓને
મળશે અથવા રૂ.1250- અથવા રૂ.રૂ.1875/-
બે માંથી ઓછું હોય તે સહાય મળશે.
આ પણ વાંચો : સોલાર લાઈટ ટ્રેપ યોજના: આ યોજના અંતર્ગત ખેડૂતોને સોલાર લાઇટ ટ્રેપના કિંમતના 90% સુધીનો મોટો લાભ મળશે

તાડપત્રી સહાય યોજનાનો હેતુ

રાજ્યમાં નાના,સીમાંત અને મોટા ખેડૂતોને આર્થિક મદદરૂપ મળી તે ખૂબ જરૂરી છે. ખેડૂતોને પોતાના પાક ઉત્પાદનમાં વિવિધ સાધનોની જરૂર હોય છે. જેમાં પાકને થ્રેસરમાં પ્રક્રિયા દરમિયાન તથા અન્ય કામ માટે તાડપત્રીની જરૂર રહે છે. જેથી ખેડૂતોને તાડપત્રીની ખરીદીમાં સીધી સહાય મળે તે જરૂરી છે. આવા વિશેષ ઉદ્દેશ માટે તાડપત્રી સહાય યોજનાનો લાભ આપવામાં આવે છે.

તાડપત્રી સહાય યોજનાની પાત્રતા

 • લાભાર્થી ખેડૂત હોવો જોઈએ.
 • લાભાર્થી ખેડૂત નાના, સીમાંત અથવા મોટા ખેડૂત હોવો જોઈએ.
 • અરજદાર ખેડૂત પોતાનું જમીન રેકોર્ડ ધરાવતો હોવો જોઈએ.
 • જંગલીય વિસ્તારના ખેડૂતો ટ્રાઈબલ લેન્‍ડ વન અધિકાર પ્રમાણપત્ર ધરાવતો હોવો જોઈએ.
 • Ikhedut Tadpatri Yojana ત્રણ વાર લાભ મળશે.
 • Tadpatri Yojana નો લાભ લેવા માટે ઓનલાઈન અરજી કરવાની રહેશે.
 • ખેડૂતોઓએ ikhedut portal ઓનલાઈન અરજી કરવાની રહેશે.

આવશ્યક દસ્તાવેજ

ikhedut portal દ્વારા વિવિધ સરકારી યોજનાઓના Online Form ભરવાના ચાલુ થયેલ છે. આ યોજનાનું ઓનલાઈન ફોર્મ ભરવા માટે નીચે મુજબના Document જોઈશે.

 • ખેડૂતનું આધારકાર્ડની નકલ (Download Aadar Card)
 • ikhedut portal 7-12 (Anyror Gujarat)
 • રેશનકાર્ડની નકલ
 • અનુસૂચિત જાતિ અને અનુસૂચિત જનજાતિનું સર્ટિફિકેટ
 • વિકલાંગ લાભાર્થી માટે વિકલાંગ હોવા અંગેનું સર્ટિફિકેટ (જો હોય તો)
 • જમીનના 7/12 અને 8-અ માં જો સંયુક્ત ખાતેદાર હોય તો તેવા કિસ્સામાં અન્ય હિસ્સેદારના સંમતિપત્રક
 • આત્માનું રજીસ્ટ્રેશન ધરાવતા હોય તો તેની વિગતો
 • સહકારી મંડળીના સભ્ય હોય તો તેની વિગતો
 • દૂધ ઉત્પાદક મંડળીના સભ્ય હોય તો
 • બેંક ખાતાની પાસબુક
આ પણ વાંચો : રોટાવેટર સહાય યોજના: રોટાવેટરની ખરીદી પર કુલ ખર્ચ ના 50 % અથવા 50,400 રૂપિયા સુધીનો મળશે લાભ

અરજી કઈ રીતે કરવી

તાડપત્રી સહાય યોજનાનો લાભ લેવા માટે ikhedut portal 2022 પરથી Online Arji કરવાની રહેશે. અરજદાર ખેડૂતોએ પોતાની ગ્રામ પંચાયતમાંથી VCE પાસેથી ઓનલાઈન કરી શકે છે. વધુમાં નજીકની તાલુકા કચેરીમાંથી તથા અન્ય કોમ્પ્યુટરની કામગીરી કરતા હોય તેમની પાસે Online Form ભરાવી શકે છે. ઘરે બેઠા ઓનલાઈન અરજી કેવી રીતે કરવી તેની માહિતી મેળવીશું.

 • અરજદારે સૌપ્રથમ ‘Google Search Bar” માં ‘ikhedut Portal’ ટાઈપ કરવાનું રહેશે.
 • જે રીઝલ્ટમાંથી અધિકૃત https://ikhedut.gujarat.gov.in/ વેબસાઈટ ખોલવી.
 • Khedut website ખોલ્યા પછી “યોજના” પર ક્લિક કરવું.
 • જેમાં યોજના પર Click કર્યા પછી ક્રમ-1 પર આવેલી “ખેતીવાડી ની યોજનાઓ” ખોલવું.
 • “ખેતીવાડી ની યોજના” Open કર્યા બાદ જ્યાં 49 યોજનાઓ બતાવશે.
 • જેમાં ક્રમ નંબર-11 પર “Tadpatri Sahay Yojana” માં પર ક્લિક કરવાની રહેશે.
 • જેમાં તાડપત્રી યોજનાની તમામ માહિતી વાંચ્યા બાદ “અરજી કરો” તેના પર Click કરીને Website ખોલવાની રહેશે.
 • હવે તમે રજીસ્ટર અરજદાર ખેડૂત છો? જેમાં જો અગાઉ Registration કરેલ હોય તો “હા” અને નથી કર્યું તો “ના” કરી આગળ પ્રોસેસ કરવાની રહેશે.
 • અરજદાર દ્વારા રજીસ્ટ્રેશન કરેલું હોય તો Aadhar Card અને Mobile Number નાખ્યા બાદ Captcha Image સબમીટ કરવાની રહેશે.
 • જો લાભાર્થી ખેડૂતેએ I khedut portal પર Registration કરેલું નથી તો ‘ના’ સિલેકટ કરીને Online Form ભરવું.
 • ખેડૂત ઓનલાઈન ફોર્મમાં સંપૂર્ણ ચોક્કસાઈપૂર્વક માહિતી ભર્યા બાદ Application Save કરવાની રહેશે.
 • લાભાર્થી ખેડૂતોએ ફરીથી વિગતો Check કરીને Application Confirm કરવાની રહેશે.
 • ઓનલાઈન અરજી કન્‍ફર્મ થયા બાદ કોઈપણ પ્રકારનો સુધારો થશે નહીં.
 • ખેડૂત અરજી નંબરના આધારે પ્રિ‍ન્‍ટ મેળવી શકશે.

મહત્વપૂર્ણ લીંક

HomePage Click Here

1 thought on “તાડપત્રી સહાય યોજના: આ યોજના અંતર્ગત કુલ 75% અથવા 1875 રૂપિયાની મળશે સહાય”

Leave a Comment