સુગર ફેક્ટરી બારડોલી માં 10 પાસ પર વિવિધ જગ્યાઓ માટે આવી ભરતી, અહીથી કરો અરજી

સુગર ફેક્ટરી બારડોલી માં ભરતી 2023

WhatsApp Group Join Now Telegram Group Join Now સુગર ફેક્ટરી બારડોલીમાં ભરતી : શું તમે પણ નોકરીની શોધમાં છો અથવા તમારા પરિવાર કે મિત્ર સર્કલમાં કોઈને નોકરીની જરૂર છે તો અમે તમારા માટે ખુશખબર લઈને આવ્યા છે કારણ કે એશિયાની સૌથી મોટી સુગર ફેક્ટરી બારડોલીમાં ભરતી જાહેર થઇ ગઈ છે તો અમારી તમને વિનંતી છે … Read more

RNSB ભરતી 2023 : વરિષ્ઠ કાર્યકારીની જગ્યાઓ માટે આવી ભરતી, અહીથી કરો અરજી

RNSB ભરતી 2023

WhatsApp Group Join Now Telegram Group Join Now રાજકોટ નાગરિક સહકારી બેંક (RNSB) સિનિયર એક્ઝિક્યુટિવ ભરતી 2023: રાજકોટ નાગરિક સહકારી બેંક (RNSB) માં સિનિયર એક્ઝિક્યુટિવની જગ્યા માટેની જાહેરાત. ઉમેદવારોને આ ખાલી જગ્યા માટે નીચે દર્શાવેલ વિગતો અને પાત્રતા માપદંડો વાંચવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. ઉમેદવારોએ તેમની લાયકાત એટલે કે શૈક્ષણિક લાયકાત, વય મર્યાદા, અનુભવ અને … Read more

RNSB ભરતી 2023 : સિનિયર મેનેજમેન્ટની જગ્યાઓ માટે ભરતીની જાહેરાત

RNSB ભરતી 2023

WhatsApp Group Join Now Telegram Group Join Now રાજકોટ નાગરિક સહકારી બેંક (RNSB) સિનિયર મેનેજમેન્ટ ભરતી 2023: રાજકોટ નાગરિક સહકારી બેંક (RNSB) માં સિનિયર મેનેજમેન્ટની જગ્યા માટેની જાહેરાત. ઉમેદવારોને આ ખાલી જગ્યા માટે નીચે દર્શાવેલ વિગતો અને પાત્રતા માપદંડો વાંચવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. ઉમેદવારોએ તેમની લાયકાત એટલે કે શૈક્ષણિક લાયકાત, વય મર્યાદા, અનુભવ અને … Read more

ગુજરાત હાઇકોર્ટમાં 10 પાસ પર 1499 જગ્યાઓ માટે આવી બમ્પર ભરતી, રૂ. 47,100 સુધી મળશે પગાર

ગુજરાત હાઇકોર્ટ ભરતી 2023

WhatsApp Group Join Now Telegram Group Join Now Gujarat High Court PEON Bharti 2023: ગુજરાત હાઇકોર્ટ દ્વારા ગુજરાત રાજ્યની નીચલી અદાલતો હસ્તકની પટાવાળા (વર્ગ 4) (જેમાં પટાવાળા, ચોકીદાર, જેલ વાર્ડર, સ્વીપર, વોટર સર્વર, લીફ્ટમેન, હોમ એટેન્ડન્ટ-ડોમેસ્ટિક એટેન્ડન્ટ સહિતનો સમાવેશ થાય છે)ની 1499 ખાલી જગ્યાઓ ભરવા માટે યોગ્યતા ધરાવતા ઉમેદવારો પાસેથી ઓનલાઈન અરજીઓ મંગાવવામાં આવશે. ગુજરાત … Read more

આણંદ કૃષિ યુનિવર્સિટીમાં ટેકનિકલ સહાયકની જગ્યાઓ માટે આવી ભરતીની જાહેરાત

આણંદ કૃષિ યુનિવર્સિટી ભરતી 2023

WhatsApp Group Join Now Telegram Group Join Now આણંદ કૃષિ યુનિવર્સિટી ટેકનિકલ આસિસ્ટન્ટની ભરતી 2023: આણંદ કૃષિ યુનિવર્સિટીમાં ટેકનિકલ આસિસ્ટન્ટની જગ્યા માટેની જાહેરાત. ઉમેદવારોને આ ખાલી જગ્યા માટે નીચે દર્શાવેલ વિગતો અને પાત્રતા માપદંડો વાંચવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. ઉમેદવારોએ તેમની લાયકાત એટલે કે શૈક્ષણિક લાયકાત, વય મર્યાદા, અનુભવ અને વગેરે તપાસવું આવશ્યક છે. લાયક … Read more

IOCL ભરતી 2023 : જુનિયર ઈજનેરીની જગ્યાઓ માટે આવી ભરતી, રૂ. 25,000 થી શરૂ પગાર

IOCL ભરતી 2023

WhatsApp Group Join Now Telegram Group Join Now ઇન્ડિયન ઓઇલ કોર્પોરેશન જુનિયર એન્જિનિયરિંગ આસિસ્ટન્ટ-IV ભરતી 2023: ઇન્ડિયન ઓઇલ કોર્પોરેશનમાં જુનિયર એન્જિનિયરિંગ આસિસ્ટન્ટ IV ની પોસ્ટ માટે જાહેરાત. ઉમેદવારોને આ ખાલી જગ્યા માટે નીચે દર્શાવેલ વિગતો અને પાત્રતા માપદંડો વાંચવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. ઉમેદવારોએ તેમની લાયકાત એટલે કે શૈક્ષણિક લાયકાત, વય મર્યાદા, અનુભવ અને વગેરે … Read more

દાંતીવાડા કૃષિ યુનિવર્સિટીમાં 12 પાસ પર વિવિધ જગ્યાઓ માટે આવી ભરતી, રૂ. 21,700 થી શરૂ પગાર

દાંતીવાડા કૃષિ યુનિવર્સિટી ભરતી 2023

WhatsApp Group Join Now Telegram Group Join Now સરદારકૃષિનગર દાંતીવાડા કૃષિ યુનિવર્સિટી (SDAU) રિસર્ચ એસોસિયેટ, એગ્રોમેટ ઓબ્ઝર્વર ભરતી 2023: સરદારકૃષિનગર દાંતીવાડા કૃષિ યુનિવર્સિટી (SDAU) માં સંશોધન સહયોગી, એગ્રોમેટ ઓબ્ઝર્વરની પોસ્ટ માટે જાહેરાત. ઉમેદવારોને આ ખાલી જગ્યા માટે નીચે દર્શાવેલ વિગતો અને પાત્રતા માપદંડો વાંચવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. ઉમેદવારોએ તેમની લાયકાત એટલે કે શૈક્ષણિક લાયકાત, … Read more

RLDA ભરતી 2023 : મેનેજર તેમજ અન્ય વિવિધ જગ્યાઓ માટે આવી ભરતી, અહીથી કરો અરજી

RLDA ભરતી 2023

WhatsApp Group Join Now Telegram Group Join Now રેલ લેન્ડ ડેવલપમેન્ટ ઓથોરિટી ડેપ્યુટી જનરલ મેનેજર અથવા મેનેજર ભરતી 2023: રેલ લેન્ડ ડેવલપમેન્ટ ઓથોરિટીમાં ડેપ્યુટી જનરલ મેનેજર અથવા મેનેજરની પોસ્ટ માટે જાહેરાત. ઉમેદવારોને આ ખાલી જગ્યા માટે નીચે દર્શાવેલ વિગતો અને પાત્રતા માપદંડો વાંચવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. ઉમેદવારોએ તેમની લાયકાત એટલે કે શૈક્ષણિક લાયકાત, વય … Read more

IKDRC ભરતી 2023 : 10મી પાસ પર જુનિયર ક્લાર્ક તેમજ અન્ય વિવિધ જગ્યાઓ માટે ભરતીની જાહેરાત

IKDRC ભરતી 2023

WhatsApp Group Join Now Telegram Group Join Now ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ કિડની ડિસીઝ એન્ડ રિસર્ચ સેન્ટર (IKDRC) માં જુનિયર ક્લાર્ક, એકાઉન્ટન્ટ અને વિવિધ પોસ્ટની જગ્યા માટે જાહેરાત. ઉમેદવારોને આ ખાલી જગ્યા માટે નીચે દર્શાવેલ વિગતો અને પાત્રતા માપદંડો વાંચવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. ઉમેદવારોએ તેમની લાયકાત એટલે કે શૈક્ષણિક લાયકાત, વય મર્યાદા, અનુભવ અને વગેરે તપાસવું … Read more

ગુજરાત હાઇકોર્ટમાં જિલ્લા ન્યાયાધીશની જગ્યાઓ માટે આવી ભરતી, અહીથી કરો અરજી

ગુજરાત હાઇકોર્ટ ભરતી 2023

WhatsApp Group Join Now Telegram Group Join Now ગુજરાત હાઈકોર્ટમાં જિલ્લા ન્યાયાધીશની જગ્યા માટેની જાહેરાત. ઉમેદવારોને આ ખાલી જગ્યા માટે નીચે દર્શાવેલ વિગતો અને પાત્રતા માપદંડો વાંચવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. ઉમેદવારોએ તેમની લાયકાત એટલે કે શૈક્ષણિક લાયકાત, વય મર્યાદા, અનુભવ અને વગેરે તપાસવું આવશ્યક છે. લાયક ઉમેદવારો તેમની અરજીઓ 5મી મે 2023 પહેલાં સીધી … Read more