સુરત જિલ્લા પંચાયત ભરતી 2023: કાનૂની સલાહકારની જગ્યા પર ભરતીની જાહેરાત

સુરત જિલ્લા પંચાયત ભરતી 2023 : જિલ્લા પંચાયત સુરત માટે “કાનૂની સલાહકાર” ની કરાર આધારિત નિમણૂક માટે જાહેરાત પ્રકાશિત કરવામાં આવી છે. તમને નીચે અન્ય વિગતો આપવામાં આવી છે જેમ કે વય મર્યાદા, શૈક્ષણિક લાયકાત, પસંદગી પ્રક્રિયા, અરજી ફી અને કેવી રીતે અરજી કરવી.

સુરત જિલ્લા પંચાયત ભરતી 2023

જિલ્લા પંચાયત સુરત માટે “કાનૂની સલાહકાર” ની કરાર આધારિત નિમણૂક માટે જાહેરાત પ્રકાશિત કરવામાં આવી છે. જેમાં 01 જગ્યા પર ભરતીથી રહી છે. વધુ માહિતી માટે પૂરો લેખ વાંચો.

સુરત જિલ્લા પંચાયત ભરતી 2023 – હાઇલાઇટસ

જાહેરાત કરનાર સંસ્થાનું નામ જિલ્લા પંચાયત સુરત
પોસ્ટ કાનૂની સલાહકાર
કુલ જગ્યાઓ 01
નોકરી સ્થાન ગુજરાત
નોકરી પ્રકાર સરકારી નોકરી
આ પણ વાંચો : ગંગા સ્વરૂપા પુનઃલગન આર્થિક સહાય યોજના: પુન:લગ્ન પર મળશે રૂ.50 હજારની સહાય

પોસ્ટ

  • કાનૂની સલાહકાર – 01

શૈક્ષણિક લાયકાત

  • ભારતમાં માન્ય યુનિવર્સિટીમાંથી કાયદામાં ઓછામાં ઓછી સ્નાતકની ડિગ્રી,
  • કાયદાની પ્રેક્ટિસ કરવા માટે માન્યતા પ્રાપ્ત હોવી આવશ્યક છે.
  • CCC+LEVEL કોમ્પ્યુટર કૌશલ્યનું જ્ઞાન હોવું જોઈએ.
  • મહત્તમ વય મર્યાદા:- 50 વર્ષ.

પગાર ધોરણ

  • પગાર – 60,000

પસંદગી પ્રક્રિયા

  • પસંદગી પ્રક્રિયા ની જાણકારી માટે કૃપયા સત્તાવાર જાહેરાત તપાસો.

અરજી કઈ રીતે કરવી

અરજીપત્રક જાહેરાતના દિવસ-10માં નાયબ જિલ્લા વિકાસ અધિકારી, સામાન્ય વહીવટ શાખા, 2જા માળે, જિલ્લા પંચાયત, સુરતને Reg.Po.AD પરથી અથવા રૂબરૂમાં 13/01/2023 ના રોજ 17 સુધીમાં અરજી મોકલવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. 00 કલાક .

  • સુરત : નાયબ જિલ્લા વિકાસ અધિકારી (મહેસૂલ), સામાન્ય વહીવટ શાખા, બીજો માળ, જિલ્લા પંચાયત, સુરત
આ પણ વાંચો : અટલ પેન્શન યોજના: દેશના નાગરિકોને મળશે રૂ.5 હજાર પેન્‍શન

મહત્વપૂર્ણ તારીખ

  • છેલ્લી તારીખ : 13/01/2023

મહત્વપૂર્ણ લીંક

HomePage Click Here

1 thought on “સુરત જિલ્લા પંચાયત ભરતી 2023: કાનૂની સલાહકારની જગ્યા પર ભરતીની જાહેરાત”

Leave a Comment