સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા તાલીમ સહાય યોજના : આ યોજના અંતર્ગત તાલીમાર્થીઓને રૂ. 20 હજાર સુધીની મળશે સહાય

WhatsApp Group Join Now

Telegram Group Join Now

ગુજરાત સરકારના સામાજિક ન્યાય અને અધિકારીતા વિભાગ દ્વારા સરકારી ઠરાવ બહાર પાડીને બિન અનામત આયોગની રચના કરવામાં આવી છે. આ આયોગને બિન અનામત શૈક્ષણિક અને આર્થિક વિકાસ નિગમની રચના કહેવામાં આવે છે. આ આયોગ દ્વારા બિન અનામત વર્ગમાં આવતા આર્થિક રીતે નબળાં પરિવારના લોકો માટે વિવિધ સરકારી યોજનાઓ બહાર પાડે છે. બિન અનામત નિગમ દ્વારા ભોજન બિલ સહાય યોજના, ટ્યુશન સહાય યોજના, વાહન સહાય યોજના, સ્પર્ધાત્મક તાલીમ સહાય યોજના વગેરે. આર્ટિકલ દ્વારા સ્પર્ધાત્મક તાલીમ સહાય યોજના વિશે વિગતવાર માહિતી મેળવીશું.

સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા તાલીમ સહાય યોજના

Bin Anamat Aayog દ્વારા અમલમાં મૂકેલી આ યોજના વિદ્યાર્થીઓ અથવા સ્પર્ધાત્મક પરિક્ષાર્થીઓ માટેની છે. આ યોજના હેઠળ બિન અનામત વર્ગના વિદ્યાર્થીઓને UPSC, GPSC, વર્ગ-1,2 અને વર્ગ-3, IBPS, ગૌણ સેવા કે અન્ય માન્ય મંડળોની પરીક્ષાઓની તૈયાર કરતા વિદ્યાર્થીઓને લાભ આપવામાં આવે છે. આ યોજના હેઠળ સહાયની રકમ વિદ્યાર્થીના ખાતામાં સીધી જમા થાય છે.

સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા તાલીમ સહાય યોજના – હાઈલાઈટ્સ

યોજનાનું નામ સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા તાલીમ સહાય યોજના
ઉદ્દેશ્ય બિન અનામત વર્ગના આર્થિક નબળાં વર્ગના
સરકારી સેવાઓમાં જોડાય તે હેતુથી
સ્પર્ધાત્મક તાલીમ સહાય આપવામાં આવે છે.
લાભાર્થી ગુજરાતના બિન અનામત વર્ગના
મળવાપાત્ર સહાય સ્પર્ધાત્મક તાલીમ મેળવતા તાલીમાર્થીઓને
રૂ.20000/- અથવા ખરેખર ભરવાની થતી ફી
આ બંનેમાંથી જે ઓછું હોય તે મળશે.
આ પણ વાંચો : SVNIT ભરતી 2023 : પ્રોફેસરની જગ્યાઓ માટે ભરતીની જાહેરાત

સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા તાલીમ સહાય યોજનાનો હેતુ

ગુજરાતમાં બિન અનામત વર્ગના વિદ્યાર્થીઓ કે જેમની આર્થિક પરિસ્થિતિ સારી નથી, પરંતુ તેવા વિદ્યાર્થીઓ સરકારી સેવામાં આવવા માંગતા હોય તો તેમને સારું શિક્ષણ મળી રહે તે જરૂરી છે. જેથી આવા વિદ્યાર્થીઓ Competitive Exams ની તૈયારી કરે તે માટે તાલીમ મેળવવા સહાય આપવામાં આવે છે.

યોજનાની પાત્રતા

 • પરિક્ષાર્થી ગુજરાતનો હોવો જોઈએ
 • પરીક્ષાર્થી બિન અનામત વર્ગનો હોવો જોઈએ.
 • તાલીમાર્થીને આ સહાય યોજના મેળવવા માટે ધોરણ-12 માં 60 ટકા કે તેથી વધુ હોવા જોઈએ.
 • Bin Anamat Varg ના વિદ્યાર્થીઓ યુ.પી.એસ.સી., જી.પી.એસ.સી, વર્ગ-1,2 કે 3, ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ તથા અન્ય માન્ય થયેલા મંડળોની તાલીમ મેળવતો હોવો જોઈએ.
 • તાલીમાર્થી માન્ય થયેલી સંસ્થાઓમાંથી તાલીન મેળવતો હોવો જોઈએ.
 • તાલીમ દરમ્યાન તાલીમાર્થી સરકારી નોકરી કરતા હોવા જોઈએ નહીં.
 • પરીક્ષાર્થી જે પરીક્ષા માટે તાલીમ મેળવતા હોય તેની ઓછામાં ઓછી લાયકાત ધરાવતો હોવો જોઈએ.

આવશ્યક દસ્તાવેજ

 • તાલીમાર્થીઓનું આધારકાર્ડ
 • ઉંમરનો પુરાવો (L.C/જન્મનું પ્રમાણપત્ર
 • રહેઠાણનો પુરાવો
 • બિન અનામત વર્ગનું પ્રમાણપત્ર
 • આવકનું પ્રમાણપત્ર
 • ધોરણ-10 ની માર્કશીટની નકલ
 • ધોરણ-12 ની માર્કશીટની નકલ
 • સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા તાલીમ કલાસ સમાજ/સંસ્થા/ટ્રસ્ટ સંચાલિત છે, તો તેનો રજીસ્ટ્રેશ નંબર અથવા GST નંબરનો પુરાવો
 • તાલીમ માટે ભરવાની થતી અથવા ભરેલી ફીનો પુરાવો
 • સંસ્થાનો એડિમિશન લેટર (સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાનાં નામ તેમજ ફી ની વિગતો સહિત)
 • અરજદારના બેંક પાસબુકના પ્રથમ પાનાની નકલ
આ પણ વાંચો : Step Counter App : આ એપથી જાણો કે તમે કયા અને કેટલું ચાલ્યા

અરજી કઈ રીતે કરવી

ગુજરાતના બિન અનામત આયોગ દ્વારા આ યોજના ચલાવવામાં આવે છે. આ યોજનાનો લાભ લેવા માટે ઓનલાઈન અરજી કરવાની હોય છે. ઓનલાઈન અરજી કરવા માટે Bin Anamat Aayog Gandhinagar ની વેબસાઈટ પરથી ભરી શકાશે. સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા માટે તાલીમ સહાય યોજનાની ઓનલાઈન અરજી કેવી રીતે કરવી તેની સ્ટેપ બાય સ્ટેપ માહિતી નીચે મુજબ આપેલી છે.

 • સૌપ્રથમ Google માં “GUEEDC Online” ટાઈપ કરો.
 • જેમાં બિન અનામત નિગમની ઓફિશીયલ વેબસાઈટ ખોલવાની રહેશે.
 • જેમાં વેબસાઈટના Home Page પર Scheme Menu પર ક્લિક કરીને આગળ પ્રક્રિયા કરવાની રહેશે.
 • હવે Scheme Menu પર દેખાતી વિવિધ યોજનાઓમાં “ Training Scheme For Competitive Exams” પર ક્લિક કરવું.
 • જેમાં સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા માટે તાલીમ સહાય યોજના વિશે વિગતવાર માહિતી વાંચી લેવી. ત્યારબાદ નીચે આપેલ Apply Now પર ક્લિક કરીને આગળ પ્રોસેસ ચાલુ રાખવી.
 • ત્યારબાદ Apply Now પર ક્લિક કર્યા બાદ નવું પેજ ખુલશે જેમાં “New User (Register)?” પર ક્લિક કરો. અને રજીસ્ટેશન માટે આગળ પ્રક્રિયા કરો.
 • રજીસ્ટ્રેશન માટે પ્રક્રિયા કરતાં Registration for Online Application System નામનું નવું પેજ આવશે. જેમાં Email Id, Mobile Number અને Password નાખીને Captcha Code નાખીને “Submit” બટન પર ક્લિક કરવાનું રહેશે.
 • હવે તાલીમાર્થી મિત્રોએ “Already Register Click Here for Login?” પર ક્લિક કરવાનું રહેશે.
 • જ્યાં Username, Password અને Captcha Code નાખીને Application Form Login કરવાનું રહેશે.
 • Login પર ક્લિક કરવાથી વિવિધ યોજનાઓ બતાવશે. તમારે સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા માટે તાલીમ સહાય યોજનામાં અરજી કરવા માંગતા હોય તો તેની સામે આપેલા Apply Now પર ક્લિક કરવાનું રહેશે.
 • Apply Now કરવાથી તેમાં તાલીમાર્થીની માહિતી ભરવાની રહેશે તથા બિન અનામત વર્ગના પ્રમાણપત્રની વિગત ધ્યાનપૂર્વક ભરવાની રહેશે.
 • તાલીમ આપનાર સંસ્થાની વિગત, સંસ્થાનો પ્રકાર જેવી માહિતી ભર્યા બાદ શૈક્ષણિક માહિતી ભરવાની રહેશે.
 • ત્યારબાદ વિદ્યાર્થીએ પોતાના સંપર્ક નંબરની માહિતી તથા બેંકની માહિતી ભરીને માહિતી “Save” કરવાની રહેશે.
 • હવે તાલીમાર્થીએ Save Photo and Signature & Upload Document પર ક્લિક કરીને ડોક્યુમેન્ટ અપલોડ કરવાના રહેશે.
 • ત્યારબાદ તાલીમાર્થી પાસે વેબસાઈટમાં માંગ્યા મુજબના ડોક્યુમેન્ટ અપલોડ કરવાના રહેશે.
 • તમામ માહિતી અને Document અપલોડ કર્યા બાદ અરજીને Confirm Application પર ક્લિક કરવાની રહેશે. જે તમારી અરજી કન્ફર્મ થઈ જશે.
 • અરજી કન્ફર્મ થયા બાદ એપ્લિકેશન નંબર આવશે. જેને સુરક્ષિત જગ્યાએ નોંધી લેવાનો રહેશે.

મહત્વપૂર્ણ લિન્ક

સત્તાવાર સાઇટ Click Here
HomePage Click Here

Leave a Comment