સિલાઈ મશીન લોન યોજના : આ યોજના અંતર્ગત સ્વરોજગારી માટે લોન આપવામાં આવશે

રાજ્ય સરકાર દ્વારા જુદી-જુદી યોજનાઓનો લાભ આપવામાં આવે છે. મિત્રો આજે આપણે આ આર્ટિકલની મદદથી Silai Machine Loan Yojana નો લાભ કેવી રીતે મળશે? આપણે આ Loan માં અરજી કરવા માટે ક્યાં-ક્યાં ડોક્યુમેન્‍ટ જોઈએ? તેના વિશે માહિતી મેળવીશું. એના સિવાય શું તમે આ લોન માટે પાત્રતા ધરાવો છો કે નહીં એ પણ આપણે આ આર્ટિકલની માધ્યમથી જાણીશું. તો આ બધી માહિતી જાણવા માટે આ પોસ્ટને છેલ્લે સુધી વાચવું.

દરજી કામ માટે લોન યોજના અંતર્ગત ગુજરાતના અનુસુચિત જન જાતિ(ST) વર્ગના નાગરિકને લાભ આપવામાં આવે છે. આદિજાતિ વિભાગ દ્વારા બ્યુટી પાર્લર લોન યોજના, સાયકલ સહાય યોજના, તબેલા બનાવવા માટે લોન યોજના વગેરે ઓનલાઈન ચલાવવામાં આવે છે. ગુજરાત સરકારના Adijati ના લોકોને સ્વરોજગાર યોજના હેઠળ દરજી કામ માટે લોન આપવાની યોજના આપવામાં આવે છે. આ યોજનાનાં માધ્યમ થકી ગુજરાતના યુવાનો રોજગારી મેળવી શકે.

સિલાઈ મશીન લોન યોજના

Adijati Nigam Gujarat દ્વારા ઘણી બધી લોન યોજનાઓ ચલાવવામાં આવે છે. જેમ કે ખેડૂતો માટે ટ્રેકટર સહાય યોજના, બ્યુટી પાર્લર લોન યોજના, વિદેશ જવા લોન યોજના વગેરે યોજનાઓ ચાલે છે. આજે અમે દરજીકામ આવડતું એમના માટે એક યોજના લઈને આવ્યા છે. આ યોજના અંતર્ગત Silai Machine વસાવવા માટે મોટી રકમ સરકાર દ્વારા મળે છે. જેનો ઉપયોગ કરી દરજી કામનો ધંધો કરી શકાય છે.

જે આદિજાતિના ઈસમોની આર્થિક સ્થિતિ સારી નથી અને દરજી કામનો ધંધો માટે રૂપિયાની જરૂર હોય તેમને લાભ મળશે. એસ.ટી જ્ઞાતિના બહારની સંસ્થાઓ, બેંકો પાસેથી ઉંચા વ્યાજે લોન લેવી ન પડે તે માટે આ સહાય આપવામાં આવે છે. Tailoring Business માટે આદિજાતિ નિગમ દ્વારા આવી લોન આપવામાં આવે છે.

ગુજરાત સરકાર આદિજાતિના સ્વરોજગાર યોજના હેઠળ લોન આપશે. આ લોન મેળવવા માટે Adijati Nigam Gujarat Website પરથી ઓનલાઈન અરજી કરવાની રહેશે.

સિલાઈ મશીન લોન યોજના – હાઇલાઇટસ

યોજનાનું નામ દરજી કામ માટે લોન યોજના
લાભાર્થી ગુજરાતના અનુસુચિત જનજાતિના નાગરિકો
યોજનાનો ઉદ્દેશ Tailoring Business માટે રૂપિયાની જરૂર હોય છે. અનુસુચિત જન જાતિના લોકોને બહારની સંસ્થાઓ, બેંકો પાસેથી ઉંચા વ્યાજે લોન લેવી ન પડે તે માટે આ સહાય આપવામાં આવે છે.
લોન પર વ્યાજદર માત્ર 4% વ્યાજદર અને લોન સહાય આપવામાં આવશે.
લોનની રકમ આ લોન યોજના હેઠળ 50,000/- રૂપિયાની રકમ આપવામાં આવે છે.
મળવાપાત્ર ધિરાણ 50,000/- સુધી લોન

સિલાઈ મશીન લોન યોજનાનો હેતુ

ગુજરાત આદિજાતિ નિગમ દ્વારા સ્વરોજગારી માટે વિવિધ લોન આપવામાં આવે છે. જે આદિજાતિના નાગરિકોની આર્થિક સ્થિતિ સારી નથી અને દરજી કામના વ્યવસાય માટે રૂપિયાની જરૂર હોય છે. Tailoring Business માટે Gujarat Adijati Nigam દ્વારા આવી લોન આપવામાં આવે છે.

સિલાઈ મશીન લોન યોજનાની પાત્રતા

Tribal Development Department Gujarat નિગમ દ્વારા દરજી કામના વ્યવસાય માટે લોન આપવામાં આવે છે. આ લોન મેળવવા માટે અરજદારની લાયકાત અને પાત્રતા નક્કી કરેલી છે. જો તમે પણ આ લોન લેવા માંગતા હોય તો તમને ખબર હોવી જોઈએ કે તમે જે લોન માટે અરજી કરવાના છો તે લોન માટે તમે પાત્રતા ધરાવો કે નહિ તે જાણવું જરૂરી છે. તો ચાલો આપણે આ યોજના માટે પાત્રતા અને લાયકાત કેટલી હોવી જોઇએ એ બાબત વિશે થોડુ જાણી લઈએ.

 • આદિજાતિ વર્ગના છે તેનું પ્રમાણપત્ર હોવું જરૂરી છે.
 • અરજદારની ઉંમર 18 વર્ષથી ઓછી ન હોવી જોઇએ અને 55 વર્ષ થી વધુ ન હોવી જોઈએ.
 • લાભાર્થી પાસે આધારકાર્ડ હોવું જોઇએ.
 • ચૂંટણીકાર્ડ પણ હોવું જોઈએ.
 • અરજદાર ગુજરાતનો રહેવાસી હોવો જોઇએ.
 • કુટુંબની વાર્ષિક આવક 120000/- તથા શહેરી વિસ્તાર માટે રૂપિયા 150000/- થી વધુ ન હોવી જોઈએ.
 • લાભાર્થીએ જે દરજી કામના હેતુ માટે ( ધંધો/રોજગાર ) ધિરાણની માંગણી કરેલ હોય તેની જાણકારી હોવી જોઈએ.
 • લાભાર્થીએ ટેઇલરની દુકાનમાં અગર રેડીમેઇડ કાપડની ફેકટરીમાં કામ કર્યાનો અનુભવ હોવો જોઇશે અને તે અંગેના તાલીમ / અનુભવ અંગેનું આધારભૂત પ્રમાણપત્ર રજુ કરવાનું રહેશે.
 • અરજદાર પાસે દરજી કામનો અનુભવ હોવો જોઇએ.

સિલાઈ મશીન લોન યોજનાનો લાભ લેવા માટેના આધાર પુરાવા

Adijati Nigam, Gandhinagar દ્વારા રાજ્યમાં વસતા એસ.ટી જ્ઞાતિના લોકો કે જેઓ બેરોજગાર છે. તેઓ દરજી કામના નવા વ્યવસાય શરૂ કરવા માંગે છે. આ યોજના માટે નીચે મુજબ નાં આધાર પુરાવા રજૂ કરવાના રહેશે.

 • આધારકાર્ડની નકલ
 • લાભાર્થીનું રેશનિંગ કાર્ડ
 • જાતિનું પ્રમાણપત્ર (સક્ષમ અધિકારીશ્રીનો દાખલો)
 • તાલીમનું પ્રમાણપત્ર
 • બેંક ખાતાની પાસબુક
 • ધંધાનાં સ્થળ તરીકે દુકાન ભાડાની હોય તો તેની વિગતો જો ભાડાની દુકાન હોય તો ભાડા કરાર
 • અરજદાર દ્વારા રજૂ કરેલ મિલ્કતનો પુરાવો. (જમીનના 7/12 અને 8/અ અથવા મકાનનાં દસ્તાવેજ અથવા તાજેતર નું પ્રોપર્ટી કાર્ડ બીજા વગરનું )
 • લાભાર્થીનાં જામીનદાર-1 અને 2 ના મિલ્કતનો પુરાવો (જમીન નાં 7/12 અને 8/અ અથવા મકાન નાં દસ્તાવેજ અથવા તાજેતર નું પ્રોપર્ટી કાર્ડ બીજા વગરનું)
 • જામીનદાર-1 અને 2 નું મિલ્કતનુ સરકાર માન્ય વેલ્યુએશન રિપોર્ટ.
 • બંને જમીનદારોએ 20 રૂપિયાના સ્ટેમ્પ પેપર ઉપર એફિડેવિટ કરેલ સોગંધનામુ રજુ કરવાનું રહેશે.

અરજી કઈ રીતે કરવી

આદિજાતિ વિકાસ વિભાગએ આદિજાતિ લોકોના વિકાસ માટે તથા સ્વરોજગારી માટે કામ કરે છે. જેના માટે ઘણી બધી લોન યોજનાઓ અમલમાં મૂકવામાં આવી છે. આ આર્ટિકલ દ્વારા દરજીકામ માટે લોન યોજનાનું ઓનલાઈન અરજી ફોર્મ કઈ રીતે ભરવું તેની માહિતી નીચે મુજબ આપવામાં આવેલી છે.

 • Google Search જઈને “Adijati Nigam Gujarat” ટાઈપ કરવાનું રહેશે.
 • જેમાં Adijati Vikas Vibhag Gujarat ની Official Website ખુલશે.
 • હવે તમને Home Page પર “Apply for Loan” નામનું બટન દેખાશે, જેના પર Click કરવાનું રહેશે.
 • બટન પર ક્લિક કર્યા બાદ “Gujarat Tribal Development Corporation” નામનું નવું Page ખૂલશે.
 • જેમાં તમારા દ્વારા પ્રથમ વખત જ “Loan Apply” કરતા હશો તો “Register Here” પર ક્લિક કરવાનું રહેશે.
 • હવે તમારે વ્યક્તિગર આઈડી બનાવવાનું રહેશે.
 • તમે પોતાનું વ્યક્તિગત પેજ લોગીન કર્યા બાદ “My Applications” માં “Apply Now” કરવાનું રહેશે.
 • ત્યારબાદ Apply Now પર ક્લિક કર્યા પછી વિવિધ યોજનાઓ ઓનલાઈન બતાવશે. જેમાં “Self Employment” બટન પર ક્લિક કરો.
 • હવે તમારા દ્વારા “Self Employment” પર ક્લિક કર્યા પછી આપેલી શરતોને ધ્યાનપૂર્વક વાંચવાની રહેશે. જેને વાંચીને “Apply Now” ક્લિક કરવાનું રહેશે.

મહત્વપૂર્ણ લીંક

સત્તાવાર સાઈટ Click Here
HomePage Click Here

Leave a Comment