ટપક સિંચાઈ યોજના ગુજરાત: ખેડૂતોને પાણીના ટાંકા બનાવવા માટે મળશે 75 હજારની સહાય

ખેડૂતો નવી પદ્ધતિઓ,રીતો અપનાવી પાક ઉત્પાદન વધારે તે ખૂબ જ અગત્યનું છે. Government of Gujarat પણ ખેડૂત વિકાસ માટે નીતિઓ અને યોજનાઓ અમલમાં બનાવેલ છે. ખેડૂતોની આવક બમણી કરવા માટે Vividh Yojana અમલમાં મૂકવામાં આવી છે. આ યોજનાઓનો એક જ જગ્યાએથી ઓનલાઈન ભરી શકે તે માટે ikhedut Portal બનાવામાં આવેલ છે. જેના દ્વારા ખેડૂતોની યોજનાઓના અરજી ફોર્મ ઘરે બેઠા ભરી શકે છે. વિશેષમાં ખેત ઉત્પાદન વધારવા માટે ઉત્તમ બિયારણ,ટપક સિંચાઈ પદ્ધતિ, Tractor Sahay Yojana Gujarat, ઝીરો ટકાના દરે પાક ધિરાણ વગેરે આપવામાં આવે છે.

ટપક સિંચાઈ યોજના ગુજરાત

ગુજરાત સરકાર દ્વારા ખેડૂતોની આવક ડબલ કરવા માટે નવી-નવી ખેડૂતલક્ષી યોજનાઓ બહાર પાડવામાં આવે છે. ખેડૂત માટેની વિવિધ યોજનાઓ ikhedut પોર્ટલ પર ઓનલાઈન બહાર પાડવામાં આવે છે. ખેડૂતો ખેતીમાં આધુનિક ટપક સિંચાઈ અપનાવી ઉત્પાદન વધારી શકે છે. અને પાણી બચાવી શકે છે. ખેડૂતો પણ આ સિંચાઈ પદ્ધિતીઓ અપનાવી તે માટે સરકારે યોજનાઓ બનાવી છે. Krushi Ane Sahkar Vibhag Gujarat દ્વારા ખેડૂતોને ડ્રીપ ઇરીગેશન માટે પાણીના ટાંકા બનાવવાની યોજના બહાર પાડવામાં આવી છે. આ યોજનાના Online Arji આઈ ખેડૂત પોર્ટલ પરથી ભરી શકાશે.

ટપક સિંચાઈ યોજના ગુજરાત – હાઇલાઇટસ

યોજનાનું નામ ટપક સિંચાઈ યોજના ગુજરાત
ઉદ્દેશ ખેડૂતોને પાક ઉત્પાદન વધારવા માટે તથા
પાણી બચાવવા માટે ડ્રીપ ઈરીગેશન અપનાવે તે હેતુ
લાભાર્થી ગુજરાતના ખેડૂતોને
સહાયની રકમ – 1 એસ.સી અને એસ.ટી ખેડૂતોને યુનિટ કોસ્ટ 1.00 લાખ ખર્ચના
75 ટકા મુજબ મહત્તમ રૂ. 75000/- ની મર્યાદામાં સહાય
સહાયની રકમ – 2 સામાન્ય ખેડૂતોને યુનિટ કોસ્ટ 1.00 લાખ ખર્ચના
50 ટકા મુજબ મહત્તમ રૂ. 50000/- ની મર્યાદામાં સહાય
આ પણ વાંચો : વરાછા કો-ઓપરેટિવ બેંક ભરતી: સુરતમાં ક્લાર્ક, જુનિયર ઓફિસર અને અન્ય જગ્યાઓ માટે બમ્પર ભરતી

ટપક સિંચાઈ યોજના ગુજરાત યોજનાનો હેતુ

Irrigation Yojana In Gujarat બાગાયતી વિભાગની યોજના છે. આ યોજના દ્વારા ખેડૂતો ટપક સિંચાઈ પદ્ધતિ અપનાવી ઉત્પાદન ખર્ચ ઘટાડે તે અગત્યનું છે. કૃષિ વિભાગ દ્વારા પણ ડ્રીપ ઈરીગેશન અપનાવવા પાણીના ટાંકા બનાવવા માટે સહાય કરે છે. જેથી ખેડૂતો પાણીનો સંગ્રહ કરી શકે અને સરળતાથી ટપક સિંચાઈ કરી શકે છે.

ટપક સિંચાઈ યોજના ગુજરાતની પાત્રતા

 • લાભાર્થી ખેડૂત ગુજરાત રાજ્યનો હોવો જોઈએ.
 • ગુજરાત રાજ્યના એસ.સી,એસ.ટી,જનરલ અને અન્ય ખેડૂતોને આ યોજનાઓને લાભ મળશે.
 • લાભાર્થી ખેડૂત જમીન રેકોર્ડરેકોર્ડ (ikhedut portal 7/12) અથવા વન અધિકાર રેકોર્ડ ધરાવતા હોય તો તેમને લાભ મળે.
 • ખેડૂતોને Tapak Sinchai Paddhati માટે આ યોજનાનો ફક્ત એક જ વાર મળશે.

યોજના માટેની શરતો

 • ખેડૂતે સિમેન્‍ટના પાકા પાણીના ટાંકા તથા ડ્રીપ સેટ કરવાના રહેશે. આ સેટ કરવું ફરજિયાત છે.
 • લાભાર્થી ખેડૂતે ટાંકાના ખર્ચના વ્યાજબીપણા માટે ખર્ચ અંગેનું સર્ટીફિકેટ આપવાનું રહેશે.
 • કૃષિ વિભાગ દ્વારા ગવર્નમેન્‍ટ વેલ્યુઅર / તાલુકા સર્વેયર અથવા નરેગા યોજનાના સર્વેયર પાસે કરાવેલ ખર્ચનું પ્રમાણપત્ર માન્ય ગણાશે.
 • પાણીના ટાંકા વધુમાં વધુ 25.50 ઘનમીટર સુધીની ક્ષમતા અને ઓછામાં ઓછા 10 ઘન મીટરની ક્ષમતાવાળા ટાંકા બનાવવાના રહેશે.
 • આ યોજના ખાતાદીઠ ફક્ત એક જ વખત મળવાપાત્ર થશે.

સહાય ધોરણ

 • અનુસૂચિત જાતિ અને અનુસૂચિત જન જાતિના ખેડૂતોને – ખેડૂતોને યુનિટ કોસ્ટ 1.00 લાખ ખર્ચના 75 ટકા મુજબ મહત્તમ રૂ. 75000/- ની મર્યાદામાં સહાય
 • સામાન્ય અને અન્ય ખેડૂતોને – સામાન્ય ખેડૂતોને યુનિટ કોસ્ટ 1.00 લાખ ખર્ચના 50 ટકા મુજબ મહત્તમ રૂ. 50000/- ની મર્યાદામાં સહાય

જરુરી દસ્તાવેજ

 • ખેડૂતનો ikhedut portal 7-12
 • આધારકાર્ડની નકલ
 • જો ખેડૂત SC અને ST હોય તો જ્ઞાતિનું સર્ટિફિકેટ (લાગુ પડતું હોય તો)
 • રેશનકાર્ડની નકલ
 • દિવ્યાંગતા હોવા અંગેનું પ્રમાણપત્ર (જો લાગુ પડતું હોય તો)
 • વન અધિકાર પ્રમાણપત્રની નકલ (હોય તો)
 • સંયુક્ત ખાતેદારના કિસ્સામાં 7-12 અને 8-અ જમીનમાં અન્ય ખેડૂતના સંમતિપત્રક
 • આત્માનું રજીસ્ટ્રેશન કરેલું હોય તો
 • બેંક ખાતાની નકલ
 • સહકારી મંડળીના સભ્ય હોય તો તેની વિગતો (લાગુ પડતું હોય તો)
 • દૂધ ઉત્પાદક મંડળીના સભ્ય હોય તો તેની માહિતી (લાગુ પડતું હોય તો જ)

અરજી કઈ રીતે કરવી

ડ્રીપ ઇરીગેશન માટે પાણીના ટાંકા બનાવવાની યોજના હેઠળ લાભ લેવા માટે ખેડૂતો i-ખેડૂત પોર્ટલ પરથી Online Arji કરવાની રહેશે. ખેડૂતોએ પોતાના ગ્રામ પંચાયત ખાતેથી પણ ઓનલાઈન અરજી કરી શકે છે. ઘરે બેઠા જાતે પણ ઓનલાઈન અરજી કરી શકે છે.

 • પ્રથમ Google ખોલીને ikhedut Portal ટાઈપ કરવાનું રહેશે.
 • જ્યાં ખેડૂતની યોજના માટે બનાવેલ ઓફિશિયલ વેબસાઈટ https://ikhedut.gujarat.gov.in/ ખોલવી.
 • આઈ Khedut Yojana Website ખોલ્યા બાદ “યોજના” પર ક્લિક કરવું.
 • યોજના પર ખોલ્યા બાદ “બાગાયતીની યોજનાઓ” ખોલવું.
 • “Bagayati ni yojana” ખોલ્યા બાદ જ્યાં ક્રમ નંબર-23 “ડ્રીપ ઇરીગેશન માટે પાણીના ટાંકા બનાવવાની યોજના” ઉપર ક્લિક કરવું.
 • જેમાં “ડ્રીપ ઈરીગેશન માટે પાણીના ટાંકા બનાવવાની” યોજનામાં “અરજી કરો” તેના પર Click કરીને આગળનું પેજ ખોલવાની રહેશે.
 • હવે જો તમે રજીસ્ટર અરજદાર ખેડૂત છો? જેમાં જો તમે રજીસ્ટ્રેશન કરેલ હોય તો “હા” અને નથી કર્યું તો “ના” કરવાનું રહેશે.
 • ખેડૂતે રજીસ્ટ્રેશન કરેલ હોય તો આધારકાર્ડ નંબર અને મોબાઈલ નંબર નાખ્યા બાદ Captcha Image નાખીને અરજી કરવાની રહેશે.
 • લાભાર્થીએ i-khedut પર રજીસ્ટ્રેશન કરેલ નથી તો ‘ના’ સિલેકટ કરીને ઓનલાઈન અરજી કરવાની રહેશે.
 • ખેડૂતે ઓનલાઈન અરજીમાં સંપૂર્ણ માહિતી ભર્યા બાદ અરજી સેવ કરો એના પર ક્લિક કરવાનું રહેશે.
 • સંપૂર્ણ ચોક્ક્સાઈપૂર્વક વિગતો તપાસી અરજી કન્‍ફર્મ કરવાની રહેશે. ઓનલાઈન અરજી કન્‍ફર્મ થયા બાદ Application Number માં કોઈ સુધારો કે વધારો થશે નહિં તેની નોંધ લેવી.
 • ખેડૂત લાભાર્થીએ ઓનલાઈન અરજી કર્યા બાદ પોતાની અરજીના આધારે પ્રિ‍ન્‍ટ મેળવી શકશે.
આ પણ વાંચો : એરપોર્ટ ઓથોરીટી ઓફ ઇન્ડિયામાં આવી સિક્યોરીટી સ્ક્રીનરની જગ્યાઓ માટે ભરતી

મહત્વપૂર્ણ લીંક

સત્તાવાર સાઈટ Click Here
HomePage Click Here

1 thought on “ટપક સિંચાઈ યોજના ગુજરાત: ખેડૂતોને પાણીના ટાંકા બનાવવા માટે મળશે 75 હજારની સહાય”

Leave a Comment