પ્રાદેશિક કમિશનર કચેરી રાજકોટ ભરતી 2023: લીગલ ઓફિસર પોસ્ટ પર બમ્પર ભરતી, 60 હજાર સુધી મળશે પગાર

પ્રાદેશિક કમિશનર કચેરી રાજકોટ ભરતી 2023 : પ્રાદેશિક કમિશનર કચેરી રાજકોટ ભરતી 2023 માટે લીગલ ઓફિસર વિભાગમાં જગ્યાઓ માટે ભરતીની સૂચના છે. લાયકાત ધરાવતા અરજદારોને મ્યુનિસિપાલિટી ઓફિસ ખાતે ઇન્ટરવ્યુ સત્રમાં ભાગ લેવા માટે આમંત્રિત કરવામાં આવે છે.

પ્રાદેશિક કમિશનર કચેરી રાજકોટ ભરતી 2023

પ્રાદેશિક કમિશનર ઓફિસ રાજકોટ ભરતી 2023 વિશે તમારે જાણવાની જરૂર હોય તેવી તમામ મહત્વપૂર્ણ માહિતી અમે તમારી સાથે શેર કરી રહ્યાં છીએ. જેમાં આ બાબતોનો સમાવેશ થાય છે, પ્રાદેશિક કમિશનર કચેરી રાજકોટ દ્વારા કઈ જગ્યાઓ માટે ભરતી કરવામાં આવે છે? આ પ્રાદેશિક કમિશનર કચેરી રાજકોટ ભરતીમાં, ઉમેદવારોની પસંદગી કેવી રીતે થશે? પ્રાદેશિક કમિશનર કચેરી રાજકોટ ખાતે આ જગ્યાઓ માટે હું કેવી રીતે અરજી કરી શકું?

આ પણ વાંચો : તાડપત્રી સહાય યોજના : આ યોજના અંતર્ગત કુલ ખર્ચના 75 % અથવા રૂ.1875 બે માંથી ઓછું હોય તેનો લાભ મળશે

પ્રાદેશિક કમિશનર કચેરી રાજકોટ ભરતી 2023 – હાઇલાઇટસ

જાહેરાત કરનાર સંસ્થાનું નામ પ્રાદેશિક કમિશનર કચેરી રાજકોટ
પોસ્ટ કાનૂની અધિકારી
અરજી મોડ ઓફલાઈન
નોકરી સ્થાન ગુજરાત
નોકરી પ્રકાર સરકારી નોકરી

પોસ્ટ

  • કાનૂની અધિકારી

શૈક્ષણિક લાયકાત

  • ગ્રેજ્યુએશન

ઉમર મર્યાદા

  • મહત્તમ વય મર્યાદા – 45 વર્ષ

પગાર ધોરણ

  • રૂ. 60,000/-

પસંદગી પ્રક્રિયા

  • ઇન્ટરવ્યુ આધારિત
આ પણ વાંચો : રોટાવેટર સહાય યોજના : આ યોજના અંતર્ગત કુલ ખર્ચના 50 % અથવા રૂ. 50400 /- એ બે માંથી જે ઓછુ હોય તે લાભ મળશે

અરજી કઈ રીતે કરવી

પ્રાદેશિક કમિશનર કચેરી રાજકોટની સેક્શન ઓફિસરોની ભરતી માટે અરજી કરવા માટે અહીં એક સરળ પગલું-દર-પગલા માર્ગદર્શિકા છે.

  • અરજી કરવા માટે ઉમેદવારોએ ઇન્ટરવ્યુ સત્રમાં હાજરી આપવી જરૂરી છે
  • ખાતરી કરો કે બધી જરૂરી માહિતી ભરેલી છે.
  • ફોર્મ સબમિટ કરો અને તેની નકલ રાખો.

મહત્વપૂર્ણ લીંક

સત્તાવાર જાહેરાત Click Here
HomePageClick Here

1 thought on “પ્રાદેશિક કમિશનર કચેરી રાજકોટ ભરતી 2023: લીગલ ઓફિસર પોસ્ટ પર બમ્પર ભરતી, 60 હજાર સુધી મળશે પગાર”

Leave a Comment