પશુ વ્યાજ સહાય યોજના : આ યોજના અંતર્ગત પશુ ખરીદી માટે લીધેલ લોનના વ્યાજ પર મળશે સહાય

WhatsApp Group Join Now

Telegram Group Join Now

આઇ ખેડૂત પોર્ટલ પર પશુ વ્યાજ સહાય યોજના શરૂ કરવામાં આવેલી છે આ યોજના સરકાર દ્વારા પશુપાલકોને પશુઓની ખરીદી ઉપર લેધર લોન પર 12 ટકા સુધી વ્યાજ પર સહાય યોજના નો લાભ મળવા પાત્ર થશે. આ યોજના હેઠળ રાજ્યમાં વસતા પશુપાલકો નવા પશુઓની ખરીદીની કરી વધુ કમાણી કરી શકે તે માટે સરકાર દ્વારા સહાય યોજના શરૂ કરવામાં આવેલી છે.

આ પણ વાંચો : Google Arts & Culture App : આ એપ દ્વારા તમે ઘરે બેઠા જોવો પૂરી દુનિયા

પશુ વ્યાજ સહાય યોજના

પશુ વ્યાજ સહાય યોજના એ ગુજરાત સરકાર દ્વારા આઇ ખેડૂત પોર્ટલ પર ચાલતી એક પશુપાલન યોજના છે જેમાં આ યોજનાનો લાભ લઈને પશુપાલકો કરતા વ્યક્તિઓ વ્યવસાયને મહત્વ આપો અને ગામમાં રોજગારનો ધંધા વધારવા માટે સરકાર દ્વારા આ યોજના શરૂ કરવામાં આવેલી છે આ યોજના હેઠળ પશુપાલકની આવક બમણી તેમજ આર્થિક રીતે પ્રોત્સાહન આપવા માટે સરકાર દ્વારા આ યોજના મૂકવામાં આવી છે.

પશુ કિંમત અથવા બેંક પશુ ખરીદી કરવા માટે એકમ દીઠ કરવામાં આવેલા ધિરાણ બંનેમાંથી જે ઓછું હોય એ બેંક ખરેખર વ્યાજમાંથી અથવા વધુમાં વધુ ૧૨ ટકા સુધી વ્યાજ સહાય પાંચ વર્ષના સમયગાળા સુધી પૂરી પાડવામાં આવે છે આ પશુપાલન યોજના લાભ મેળવવા માટે આઇ ખેડૂત પોર્ટલ પર ઓનલાઈન અરજી કરવાની રહેશે.

પશુ વ્યાજ સહાય યોજના – હાઈલાઈટ્સ

યોજનાનું નામ પશુ વ્યાજ સહાય યોજના
મળવાપાત્ર સહાય એક થી વીસ દુધાળા પશુ એકમની સ્થાપના માટે રાજ્યના
પશુપાલકોને ૧૨ % વ્યાજ સહાય પુરી પાડવા બાબતની યોજના
લાભાર્થી ગુજરાતના ખેડૂતો તથા પશુપાલકો

પશુ વ્યાજ સહાય યોજનાનો લાભ

સરકાર દ્વારા શરૂ કરવામાં આવેલી પશુ વ્યાજ સહાય યોજના હેઠળ 1 થી 20 જેટલા દુધાળા પશુઓની ખરીદી પર લીધેલ લોન પર 12% સુધીનો વ્યાજ સહાય આપવામાં આવે છે. આ યોજના એ સરકાર દ્વારા શરૂ કરવામાં આવેલી છે જેના થકી પશુપાલકોને આ યોજનાનો લાભ લઇ લોન આપવામાં આવતી નથી, પરંતુ પશુપાલકો વર્ષ 20223 દરમિયાન દુધાળા પશુઓ ખરીદવા માટે કોઈપણ પ્રકારની લોન લીધેલ હોય તે દરમિયાન તેમણે વ્યાજમાં 12% સુધીની સહાય મળવા પાત્ર થશે. આ યોજનાએ સરકાર દ્વારા પાંચ વર્ષ સુધીની લોન મુદત પર શરૂ કરવામાં આવી છે.

કોને મળશે લાભ

સરકાર દ્વારા શરૂ કરવામાં આવેલી આ એક થી 20 દુધાળા પશુઓ એકમની સહાય યોજના એ અનુસૂચિત જાતિ તેમજ અનુસૂચિત જનજાતિ ના લોકોને આ યોજનાનો લાભ મળવા પાત્ર થશે.

આ પણ વાંચો : વિદેશ અભ્યાસ યોજના 2023 : આ યોજના હેઠળ વિદેશ જવા માટે વિદ્યાર્થીઓને રૂ. 15 લાખ સુધી ની મળશે લોન

પશુ વ્યાજ સહાય યોજનાની પાત્રતા

જે પણ ગુજરાતી મિત્ર સરકાર દ્વારા શરૂ કરવામાં આવેલી પશુ વ્યાજ સહાય યોજનાનો લાભ લેવાય ઈચ્છે છે તેમને નીચે મુજબ આપેલી પાત્રતા ધરાવતા હોવા જોઈએ તો તે આ યોજના માટે ઓનલાઈન અરજી કરીને લાભ મેળવવા પાત્ર થશે.

  • અરજી કરનાર પશુ પાલકએ ગુજરાત રાજ્યનો હોવો જોઈએ.
  • આ યોજના હેઠળ પશુપાલક એ 1 થી 20 જેટલા દુધાળા પશુઓની ખરીદી માટે બેન્ક પાસેથી બેંક લીધેલી હોવી જોઈએ તો તે આ યોજના માટે અરજી કરી શકે છે.
  • આ લોન વર્ષ 2022-23 દરમિયાન લીધેલી હોવી તે પણ જરૂરી છે.
  • પશુપાલક આ યોજનાનો લાભ મેળવવા માટે ઓનલાઇન અરજી કરી શકે છે જે ઓનલાઇન અરજી આઇ ખેડૂત પોર્ટલ પર ચાલી રહી છે.

મહત્વપૂર્ણ લિન્ક

સત્તાવાર સાઇટ Click Here
HomePage Click Here

Leave a Comment