મારૂતી સુઝુકી ઈકો લોન યોજના : આ યોજના અંતર્ગત કુલ-5.00 લાખ સુધી લોન મળવાપાત્ર થશે

Government of Gujarat હેઠળ જુદા-જુદા વિભાગો અને કચેરીઓ કાર્યરત છે. જેમાં અલગ-અલગ જ્ઞાતિઓ માટે ડિપાર્ટમેન્ટ કામ કરે છે. સામાજિક ન્યાય અને અધિકારીતા વિભાગ, ગાંધીનગર હેઠળ ઘણા બધા ડિપાર્ટમેન્ટ કાર્યરત છે. ગુજરાત અનુસૂચિત જાતિ વિકાસ કોર્પોરેશન, ગાંધીનગર દ્વારા એસ.ટી જ્ઞાતિઓ માટે ઘણી બધી સરકારી યોજનાઓનો લાભ આપવામાં આવે છે. આ આર્ટિકલ દ્વારા Vehicle Loan Scheme Gujarat 2022 વિશે માહિતી મેળવીશું.

મારૂતી સુઝુકી ઈકો લોન યોજના

SJE Gujarat દ્વારા સમાજના નબળાં વર્ગો માટે વિવિધ સરકારી યોજનાઓ, શિષ્યવૃત્તિઓ આપવામાં આવે છે. Gujarat Schedule Cast માટે ઓનલાઈન પોર્ટલ બનાવવામાં આવેલ છે. આ પોર્ટલ ધિરાણ માટેની યોજનાઓની ઓનલાઈન અરજીઓ કરી શકો છો. અનુસૂચિત જાતિઓ માટે GSCDC Online પોર્ટલ બનાવેલ છે. આ પોર્ટલ પર મારૂતિ ઈકો વાન પેસેન્‍જર ફોર વ્હીલર યોજનાના ઓનલાઈન ફોર્મ ભરી શકાય. આ યોજના માટે શું પાત્રતા જરૂરી છે, ઓનલાઈન અરજી કેવી રીતે કરી શકાય?, ક્યા-કયા ડોક્યુમેન્ટ જોઈએ વગેરે માહિતી મેળવીશું.

મારૂતી સુઝુકી ઈકો લોન યોજના – હાઇલાઇટસ

યોજનાનું નામ મારૂતી સુઝુકી ઈકો લોન યોજના
મુખ્ય ઉદ્દેશ અનુસુચિત જાતિના સ્વરોજગારી મેળવવા
માંગતા નાગરિકોને આર્થિક મદદરૂપ
થવાના હેતુથી લોન સહાય
લાભાર્થી ગુજરાતના અનુસુચિત જાતિ(એસ.સી)
જ્ઞાતિઓ નાગરિકોને
મળવાપાત્ર લોન આ યોજના હેઠળ કુલ-5.00 લાખ
સુધી લોન મળવાપાત્ર થશે.
વ્યાજદર માત્ર 6% વ્યાજે 5.00 લાખની લોન
આ પણ વાંચો : ડૉ.આંબેડકર આવાસ યોજના : આ યોજના અંતર્ગત કુલ ત્રણ હપ્તામાં 1,20,000/- ની સહાય આપવામા આવશે

મારૂતી સુઝુકી ઈકો લોન યોજનાનો હેતુ

Gujarat Anusuchit Jati Vikas Corporation દ્વારા આ યોજનાનો લાભ SC જ્ઞાતિના નાગરિકોને આપવામાં આવે છે. આ યોજના અનુસૂચિત જાતિના બેરોજગાર તથા ધંધો કરવા શકિતમાન હોય એમને આપવામાં આવે છે. સ્વરોજગાર મેળવવા માટે મારૂતિ ઈકો વાન મેળવવા માંગતા હોય અનુસુચિત જાતિના નાગરિકોને આપવામાં આવે છે. આ યોજનાનો હેતુ આર્થિક રીતે મદદરૂપ થવા માટે ખૂબ જ હળવા દરે લોન આપવામાં આવે છે.

મારૂતી સુઝુકી ઈકો લોન યોજનાની પાત્રતા

National Scheduled Castes Finance and Development Corporation દ્વારા આ ધિરાણ યોજના ચલાવવામાં આવે છે.જેના એપ્લિકેશન ફોર્મ GSCDC Online Gujarat દ્વારા સ્વીકારવામાં આવે છે. આ યોજનાનો લાભ મેળવવા માટે કેટલીક પાત્રતા નક્કી કરેલી છે. જે નીચે મુજબ છે.

 • અરજદાર મૂળ ગુજરાતનો વતની હોવો જોઈએ.
 • અરજદાર અનુસૂચિત જાતિના હોવો જોઈએ.
 • લાભાર્થીની ઉંમર 21 વર્ષ થી 50 વર્ષથી સુધી હોવી જોઈએ.
 • લાભાર્થીની કુટુંબની વાર્ષિક આવક ગ્રામ્ય વિસ્તાર માટે રૂ.1,20,000/- અને શહેરી વિસ્તાર માટે રૂપિયા 1,50,000/- થી વધુ ન હોવી જોઈએ.
 • અરજદાર કે અરજદારના કુટુંબના કોઈ સભ્ય સરકારી કે અર્ધ સરકારી કચેરીમાં ફરજ બજાવતાં ન હોવા જોઈએ.
 • અરજદાર વાહન ચલાવવા માટેનું લાયસન્‍સ ધરાવતા હોવા જોઈએ.
 • અરજદારે અગાઉ કોઈપણ સરકારી / અર્ધ સરકારી બેંક પાસેથી લોન લીધેલી ન હોવી જોઈએ.
 • લાભાર્થીએ ઓનલાઈન અરજી કરવાની હોય છે.

મારૂતી સુઝુકી ઈકો લોન યોજનાનો વ્યાજદર

ગુજરાત અનુસુચિત જાતિ વિકાસ કોર્પોરેશન, ગાંધીનગર દ્વારા મારૂતી સુઝુકી ઈકો લોન માટે વ્યાજદર નક્કી કરેલો છે. જે નીચે મુજબ છે.

 • આ યોજનાનો વ્યાજનો દર 6% રહેશે.
 • ઈકો માટે લીધેલ લોન નિયમિત હપ્તા પ્રમાણે પરત ભરવાની રહેશે.
 • નિયમિત હપ્તા ન ભરનાર લાભાર્થી પાસેથી 2.5% દંડનીય વ્યાજ લેવામાં આવશે.

મારૂતી સુઝુકી ઈકો લોન યોજના માટે જરૂરી દસ્તાવેજ

Gujarat Anusuchit Jati Vikas Corporation Gandhinagar Online Registration થાય છે. ઓનલાઈન એપ્લિકેશન GSCDC New Registration પરથી કરી શકાશે. આ યોજનાનો લાભ લેવા માટે નીચે મુજબના ડોક્યુમેન્‍ટ ઓનલાઈન અપલોડ કરવાના રહેશે.

 • લાભાર્થીનો ઓળખનો પુરાવો (ચૂંટણીકાર્ડની નકલ, ડ્રાઈવીંગ લાઈસન્સ & ,પાનકાર્ડની પૈકી કોઈપણ એક)
 • આધારકાર્ડની નકલ
 • ઉંમરનો પુરાવો
 • જાતિનો પુરાવો
 • આવક અંગેનો દાખલો
 • રહેઠાણનો પુરાવો
 • લાભાર્થીનો ફોટો
 • લાભાર્થીની સહીનો નમૂનો

મારૂતી સુઝુકી વાન પેસેન્‍જર ફોર વ્હીલર લોન માટે જામીનદાર

Gujarat Anusuchit Jati Vikas Corporation Nigam દ્વારા આપવામાં આવતી આ યોજના માટે પાત્રતા અને શરતો નક્કી થયેલી છે. આ લોન યોજનાનો લાભ લેવા માટે અરજદારે જામીનદાર આપવાના રહેશે જેની વિગતો નીચે મુજબ છે.

 • અરજદારે રૂ.50,000/- સુધીની રકમના ધિરાણ માટે જામીન આપવાના રહેતા નથી.
 • રૂ.50,000/- થી રૂ.1,00,000/- સુધીની રકમના ધિરાણ માટે એક જામીન આપવાના રહેશે.
 • રૂ.1,00,000/- થી વધુ રકમની લોન માટે બે જામીન આપવાના રહેશે.
 • જામીનદાર સરકારી કે અર્ધસરકારી નોકરી કરતા કર્મચારી હોવા જોઈએ.
 • લોનની રકમથી દોઢ ગણી રકમની સ્થાવર મિલકત ધરાવતી વ્યક્તિના જામીન આપવાના રહેશે.
 • આ લોન માટે સ્થાવર મિલકત સંદર્ભમાં બિજાનોંધ કરાવવાની રહેશે.
આ પણ વાંચો : નમો ટેબ્લેટ યોજના: આ યોજના અંતર્ગત માત્ર 1000 રૂપિયામાં ટેબલેટ મળશે

અરજી કઈ રીતે કરવી

SC Development Corporation વિવિધ ધિરાણ યોજનાઓ ચલાવવામાં આવે છે. Vehicle Loan For SC યોજનાનું ઓનલાઈન ફોર્મ ભરવાનું હોય છે. ઓનલાઈન અરજી કેવી રીતે કરવી તેની સ્ટેપ બાય સ્ટેપ માહિતી મેળવો.

 • સૌપ્રથમ Google માં “GSCDC Online ટાઈપ કરવાનું રહેશે.
 • ઉપર મુજબ ટાઈપ કરતાં SJE Gujarat ની ઓફિશિયલ વેબસાઈટ બતાવશે તે ખોલવાની રહેશે.
 • હવે ”નિગમની યોજનાઓમાં ધિરાણ મેળવવા માટે ઓનલાઇન અરજી કરવા અહીં ક્લિક કરો.” તેના પર ક્લિક કરો.
 • ઉપર મુજબ ક્લિક કરતાં ગુજરાત અનુસુચિત જાતિ વિકાસ કોર્પોરેશન, ગાંધીનગર ની નવીન બનાવેલ વેબસાઈટ ખૂલશે.
 • નિગમની વેબસાઈટના Home Page પર “New user (Register)?” પર ક્લિક કરવાનું રહેશે.
 • Registration for Online Loan Application System પર તમારું ઈમેઈલ આઈડી, મોબાઈલ નંબર, પાસવર્ડ તથા Captch Code નાખીને રજીસ્ટેશન કરવાનું રહેશે.
 • Registration થયા બાદ તમારા મોબાઈલ પર Username અને Password આવશે.
 • હવે તમારે Login for Online Loan Application System પર જઈને તમારા User Name & Password દ્વારા Login કરવાનું રહેશે.
 • GSCDC Online નું લોગિન કર્યા બાદ નંબર-8 પર મારુતિ સુઝુકી ઈકો વાન (GOG સહાયિત) “”અરજી કરો” પર ક્લિક કરો.
 • જેમાં અરજદારની માહિતી જેવી કે આધારકાર્ડ નંબર, પૂરૂ નામ, સરનામું વગેરે વિગતો ભરવાની રહેશે.
 • અરજદારે Upload Photograph & Upload Signature કરવાની રહેશે.
 • અરજદારે શૈક્ષણિક લાયકાત તથા વાહનની વિગતો ભરવાની રહેશે.
 • તમામ વિગતો ભર્યા બાદ, ફરીથી એકવાર ચકાસણી કરવાની રહેશે.
 • ત્યારબાદ Captch Code નાખીને “Save” ક્લિક કરવાનું રહેશે.
 • જો ઓનલાઈન અરજીમાં કોઈ સુધારો કે વધારો કરવાનો હોય તો Edit Application પર ક્લિક કરવાનું રહેશે.
 • ઓનલાઈન એપ્લિકેશનમાં ભરેલી વિગતો સંપૂર્ણ સાચી હોય તો Confirm Application પર ક્લિક કરવાનું રહેશે.
 • કન્‍ફર્મ થયા બાદ તમારી ઓનલાઈન એપ્લિકેશનનો અરજી નંબર આવશે. Print Application પર ક્લિક કરીને પ્રિન્‍ટ કરવાની રહેશે.

મહત્વપૂર્ણ લીંક

HomePage Click Here

1 thought on “મારૂતી સુઝુકી ઈકો લોન યોજના : આ યોજના અંતર્ગત કુલ-5.00 લાખ સુધી લોન મળવાપાત્ર થશે”

Leave a Comment