માનવ કલ્યાણ યોજના : આ યોજના અંતર્ગત ધંધો તેમજ અને વ્યવસાય ચાલુ કરવા માટે સાધનની મળશે સહાય

WhatsApp Group Join Now

Telegram Group Join Now

કમિશ્નર કુટીર અને ગ્રામોદ્યોગ કચેરી, ગાંધીનગર દ્વારા આ યોજનામાં ચલાવવામાં આવે છે. રાજ્યના આર્થિક રીતે પછાત વર્ગો, ગરીબ લોકો સ્વરોજગાર ઉભો કરીને આત્મનિર્ભય બને ખૂબ જરૂરી છે. આ યોજના દ્વારા ધંધો, રોજગારી ઉભી કરી શકે તે માટે ઓજારો અને સાધનોની સહાય આપવામાં આવે છે. Manav Kalyan Yojana Online Form 2022 Gujarat ના e-Kutir Portal પર ઓનલાઈન ફોર્મ ભરાય છે. આજે આ આર્ટિકલના માધ્યમથી માનવ કલ્યાણ યોજના ઓનલાઈન ફોર્મ કેવી રીતે ભરવું તેની વિગતવાર માહિતી મેળવીશું.

માનવ કલ્યાણ યોજના

Commissioner of Cottage and Rural Industries દ્વારા આ યોજના બહાર પાડવામાં આવેલ છે. અગાઉના વર્ષોમાં આ યોજનાના અરજી ફોર્મ મેન્યુઅલ રીતે ભરાતા હતા. પરંતુ ચાલુ વર્ષે 2022 માં E Samaj Kalyan Portal ની માફક ઓનલાઈન અરજી સ્વીકારવામાં આવશે. e-Kutir Gujarat પર Manav Kalyan Yojana Online 2022 Form ભરી શકાશે. જેથી ગુજરાતના નાગરિકો આ યોજનાનો લાભ લેવા ઘરે બેઠા ઓનલાઈન એપ્લિકેશન કરી શકે.

આ પણ વાંચો : કિસાન પરિવહન યોજના : આ યોજના અંતર્ગત ખેડૂતોને માલ વાહન ખરીદી પર રૂ. 75 હજાર સુધીની મળશે સહાય

માનવ કલ્યાણ યોજના – હાઈલાઈટ્સ

આર્ટિકલનું નામમાનવ કલ્યાણ યોજના
લાભાર્થીની પાત્રતાBPL કાર્ડ ધરાવતા અને નિયત થયેલી
આવક મર્યાદા ધરાવતા સમાજના નબળા વર્ગને
મળવાપાત્ર સહાયનવો ધંધા અને વ્યવસાય ચાલુ કરવા માટે સાધન સહાય
અરજી પ્રક્રિયાઓનલાઈન

આવશ્યક દસ્તાવેજ

માનવ કલ્યાણ યોજનાનો લાભ લેવા માટે કુટિર અને ગ્રામોદ્યોગની કચેરી દ્વારા અગાઉથી ડોક્યુમેન્‍ટ નક્કી કરેલા છે. Online Application કરતી વખતે કેટલાક ડોક્યુમેન્‍ટ Upload કરવાના રહેશે. જે નીચે મુજબના રહેશે.

 • લાભાર્થીનો પાસપોર્ટ સાઈઝનો ફોટો
 • લાભાર્થીનું રેશનકાર્ડ
 • અરજદારનો ઉંમર અંગેનો પુરાવો
 • લાભાર્થીની જે જાતિનો હોય તે અંગેનો દાખલો (સરકાશ્રી દ્વારા માન્ય કરેલ અધિકારીશ્રીનો)
 • ગ્રામ્ય વિસ્તારનો BPL સ્કોર સાથેનો દાખલો / શહેરી વિસ્તાર માટે સુવર્ણ કાર્ડની નકલ
 • આવકનો દાખલો (સમક્ષ અધિકારીશ્રીનો)
 • ધંધાના અનુભવનો દાખલો
 • ચૂંટણી ઓળખપત્રની નકલ
 • લાભાર્થીની આધારકાર્ડની નકલ
આ પણ વાંચો : વનબંધુ કલ્યાણ યોજના : આ યોજના હેઠળ ખેડૂતો ને મકાઈ, બિયારણ તેમજ ખાતર મફત આપવામાં આવશે

અરજી કઈ રીતે કરવી

કમિશ્નરશ્રી, કુટીર અને ગ્રામોદ્યોગ કચેરી દ્વારા e-Kutir Gujarat Gov Portal બનાવેલ છે. માનવ કલ્યાણ યોજના અને તેના જેવી સ્વ-રોજગારલક્ષી યોજનાનો લાભ લેવા માટે e-Kutir Portal પર Online Apply કરવાનું હોય છે. ઈ-કુટીર પોર્ટલ પર Manav Kalyan Yojana 2022 Apply Online કેવી રીતે કરવું તેની Steps by Steps માહિતી નીચે મુજબ છે.

 • સૌપ્રથમ Google Search માં “e-Kutir Gujarat” ટાઈપ કરવાનું રહેશે.
 • જેથી Google Search Result માં જુદી-જુદી વેબસાઈટના પરિણામ બતાવશે.
 • જેમાં Commissioner of Cottage and Rural Industries ની અધિકૃત વેબસાઈટ ખૂલશે.
 • કમિશ્નર કુટીરની અધિકૃત વેબસાઈટ ખૂલ્યા બાદ Menu Bar માં “E-Kutir” દેખાશે. જેના પર ક્લિક કરવાનું રહેશે.
 • ઈ-કુટીર પર ક્લિક કરતાં હવે “Manav Kalyan Yojana Online Form 2022” માટેની ઓફિશિયલ વેબસાઈટ ખૂલશે.
 • E Kutir Portal પર જો તમે અગાઉ User Id અને Password બનાવેલ હોય તો “Login to Portal” કરવાનું રહેશે.
 • જો તમે અગાઉ રજીસ્ટ્રેશન કે Login બનાવેલ નથી તો આ મુજબ કાર્યવાહી કરવાની રહેશે.
 • E-Kutir Portal 2022 પર આપેલા For “New Individual Registration Click Here” પર ક્લિક કરવાની રહેશે.
 • હવે તમારે “નવી વ્યતિગત/નાગરિક તરીકે નોંધણીની વિગતો” ભરવાની રહેશે.
 • જેવી કે અરજદારનું નામ, આધારકાર્ડ, જન્મતારીખ, મોબાઈલ નંબર, પાસવર્ડ અને કેપ્ચા કોડ નાખીને “નોંધણી કરો” તે બટન પર ક્લિક કરવાનું રહેશે.
 • જે બટન પર ક્લિક કર્યા બાદ નવુ પેજ ખૂલશે. જેમાં “શું તમે ખરેખર નોંધણી કરાવવા માંગો છો?” પૂછવામાં આવશે. જેમાં “પુષ્ટિ કરો” તેના પર ક્લિક કરવી.
 • ત્યારબાદ “Registration successfully! Your UserID for Login is 2200**** નંબર આવશે. જે સુરક્ષિત જગ્યાએ નોંધવાનો રહેશે.
 • હવે “Login to Portal” પેજમાં આવીને UserId , Password અને Captcha Code નાખીને “Login” બટન પર ક્લિક કરવાનું રહેશે.
 • લોગિન કર્યા બાદ “Profile Page” આવશે. જેમાં બાકી રહેલી માહિતી ભરીને “Update” પર ક્લિક કરવાનું રહેશે.
 • માંગ્યા મુજબની માહિતી Update કર્યા બાદ Save કરવાનું રહેશે.
 • હવે તમારી Profile Page માં જુદી-જુદી યોજનાઓ બતાવશે. જેમાં “માનવ કલ્યાણ યોજના” પર ક્લિક કરવાનું રહેશે.
 • Manav Kalyan Yojana Online પર ક્લિક કર્યા બાદ તેની માહિતી ખૂલશે, જેને વાંચ્યા બાદબાદ “Ok” બટન પર ક્લિક કરવાનું રહેશે.
 • યોજનાનું ઓનલાઈન ફોર્મ ખૂલશે, જેમાં “વ્યક્તિગત માહિતી (Personal Detail) માં તમામ માહિતી ભરીને “Save & Next” પર ક્લિક આપવાનું રહેશે.
 • હવે અરજદારે “અરજીની વિગતો” જેવી કે ટુલકીટનું નામ, શૈક્ષણિક લાયકાતલાયકાત, ટેકનિકલ વિગતવિગત, આવક અંગેની વિગતો, ધંધાનું નામ વગેરે માહિતી ભર્યા બાદ “Save & Next” પર ક્લિક કરવાનું રહેશે.
 • અરજદારે હવે આધારકાર્ડની નકલ, રેશનકાર્ડની નકલ, BPL ના ડોક્યુમેન્‍ટ અને ધંધાના અનુભવ અંગેનો દાખલો વગેરે Document Upload કરવાના રહેશે.
 • ત્યારબાદ આપેલી નિયમો અને શરતો વાંચીને “Confirm Application” ક્લિક કરવાનું રહેશે.
 • ઓનલાઈન અરજીનો જે એપ્લિકેશન નંબર આવે તે સુરક્ષિત જગ્યાએ નોંધી રાખવાનો રહેશે.

મહત્વપૂર્ણ લિન્ક

સત્તાવાર સાઇટ Click Here
HomePage Click Here

1 thought on “માનવ કલ્યાણ યોજના : આ યોજના અંતર્ગત ધંધો તેમજ અને વ્યવસાય ચાલુ કરવા માટે સાધનની મળશે સહાય”

Leave a Comment