લો કોસ્ટ ડુંગળી સંગ્રહ સ્ટ્રકચર યોજના: આ યોજના હેઠળ સંગ્રહ માટે રૂ. 87,500ની મળશે સહાય

પ્રિય વાંચકો, ગુજરાત રાજ્યમાં ખેતીના દરેક પાકનું વાવેતર ખૂબ મોટા પ્રમાણમાં થાય છે. વાતાવરણને અનુરૂપ દરેક પાકનું વાવેતર અને ઉત્પાદન થાય છે. જેમાં ડુંગળીનું પણ ખૂબ જ મોટા પ્રમાણમાં વાવેતર થાય છે. ડુંગળીના ભાવોમાં દર વર્ષે મોટા પ્રમાણમાં તફાવત જોવા મળે છે. આથી મોટાભાગના ખેડૂતો ડુંગળીના ભાવ સારા ન હોય છતાં પાકને વેચવા માટે મજબૂર થતાં હોય છે. આ બાબતને ધ્યાને લઈને ખેડૂતો પોતાની ડુંગળીના પાકનો સંગ્રહ કરીને સારા ભાવ મેળવી શકે, તે હેતુથી મુખ્યમંત્રી પાક સંગ્રહ યોજના તથા લો કોસ્ટ ડુંગળીના સંગ્રહ સ્ટ્રકચર યોજનાઓ અમલી બનાવેલ છે. Low Cost Onion Storage Structure Yojana માટે શું-શું પાત્રતા જોઈએ, કેટલો લાભ મળે વગેરે માહિતી મેળવીશું.

લો કોસ્ટ ડુંગળી સંગ્રહ સ્ટ્રકચર યોજના

Horticulture Department, Government of Gujarat વિવિધ યોજના બહાર પાડવામાં આવેલ છે. જેમ કે ખાતર સહાય યોજના, થ્રેસર સહાય યોજના, ટ્રેકટર સહાય યોજના, ડ્રીપ ઈરીગેશન સહાય યોજના વગેરે. આ ઉપરાંત પાક સંગ્રહ માટે યોજના અમલી બનાવેલ છે. જેમાં ડુંગળીના પાક સંગ્રહ માટે તા. 01/03/2022 ના રોજ ikhedut portal પર “લો કોસ્ટ ડુંગળીના સંગ્રહ સ્ટ્રક્ચર” ની સહાય યોજનાને અમલમાં મૂકવામાં આવી. આ યોજના હેઠળ સ્ટ્રકચર સહાય બહાર પાડવામાં આવેલ છે.

લો કોસ્ટ ડુંગળી સંગ્રહ સ્ટ્રકચર યોજના – હાઇલાઇટસ

યોજનાનું નામ લો કોસ્ટ ડુંગળી સંગ્રહ સ્ટ્રકચર યોજના
યોજનાનો હેતુ ખેડૂતો દ્વારા ડુંગળીના પાકની જાળવણી કરીને
સારો ભાવ લઈ શકે તે હેતુથી આ સંગ્રહ સ્ટ્રક્ચર
યોજના અમલી બનાવેલ છે.
લાભાર્થી ગુજરાત રાજ્યના પાત્રતા ધરાવતા ખેડૂતો
મળવાપાત્ર સહાય આ યોજના હેઠળ 25 મેટ્રિક ટન ક્ષમતા ધરાવતા સ્ટ્રક્ચર માટે લાભ મળશે.
જેમાં યુનિટ કોસ્ટ રૂ. 1.75 લાખ/એકમમાં કુલ ખર્ચના 50% મહતમ
રૂ. 87,500/- એકમમાં સહાય મળવા પાત્ર રહેશે.
આ પણ વાંચો : પશુ ખાણ-દાણ સહાય: આ યોજના અંતર્ગત પશુ માટે મફત 250 કિલો દાણની મળશે સહાય

લો કોસ્ટ ડુંગળી સંગ્રહ સ્ટ્રકચર યોજનાનો હેતુ

આઈ ખેડૂત પોર્ટલ પર લો કોસ્ટ ડુંગળીના સંગ્રહ સ્ટ્રકચર યોજના બનાવેલ છે. આ યોજના દ્વારા ખેડૂતોને ડુંગળીના પાકને સાચવવા માટે તથા ખેડૂતો સારા ભાવ મેળવી શકે તે હેતુથી આ યોજના અમલી બનાવેલ છે.

લો કોસ્ટ ડુંગળી સંગ્રહ સ્ટ્રકચર યોજના માટેની પાત્રતા

ખેડૂત કલ્યાણ, કૃષિ અને સહકાર વિભાગ દ્વારા આ યોજનાનો લાભ આપવામાં આવે છે. કોસ્ટ ડુંગળીના સંગ્રહ સ્ટ્રકચર બનાવવા માટે Online Arji ખેડૂત પોર્ટલ પરથી કરવાની હોય છે. લાભાર્થી ખેડૂતોને આ યોજનાનો લાભ મેળવવા માટે Bagayati Vibhag દ્વારા કેટલીક પાત્રતા નક્કી કરેલી છે. જે નીચે મુજબ છે.

 • ગુજરાત રાજ્યનો ખેડૂત હોવો જોઈએ.
 • લાભાર્થી ખેડૂતે આ યોજનાનો લાભ મેળવવા માટે ikhedut Portal પરથી Online Arji કરવાની રહેશે.

લો કોસ્ટ ડુંગળી સંગ્રહ સ્ટ્રકચર યોજનાનો લાભ

Onion Storage Structure Scheme હેઠળ ખેડૂતોને ડુંગળીના સંગ્રહ માટે ગોડાઉન બનાવવા માટે સહાય આપવામાં આવશે. આ યોજના હેઠળ 25 મેટ્રિક ટન ક્ષમતા ધરાવતા સ્ટ્રક્ચર માટે લાભ મળશે. જેમાં યુનિટ કોસ્ટ રૂ. 1.75 લાખ/એકમમાં કુલ ખર્ચના 50% મહતમ રૂ. 87,500/- એકમમાં સહાય મળવા પાત્ર રહેશે.

આવશ્યક દસ્તાવેજ

Ikhedut Portal પર ચાલતી કાચા મંડપ ટામેટા, મરચાં અને અન્ય શાકભાજીના ટ્રેલીઝ માટે સહાય યોજના નો લાભ લેવા માટે Online Arji કરવાની હોય છે. જેના માટે નીચે મુજબના ખેડૂત લાભાર્થી પાસે ડોક્યુમેન્‍ટ હોવા જોઈએ.

 • ખેડૂતની 7/12 અને 8-અ ની જમીનની નકલ
 • લાભાર્થીના આધારકાર્ડની નકલ
 • જો ખેડૂત લાભાર્થી એસ.સી. જાતિનો હોય તો જાતિનું સર્ટિફિકેટ
 • જો ખેડૂત લાભાર્થી એસ.ટી. જાતિનો હોય તો જાતિનું સર્ટિફિકેટ
 • રેશનકાર્ડની નકલ (Ration Card)
 • જો ખેડૂત દિવ્યાંગ હોય તો દિવ્યાંગતા હોવા અંગેનું પ્રમાણપત્ર
 • લાભાર્થી જો ટ્રાઈબલ વિસ્તારના હોય તો વન અધિકાર પત્રની નકલ (હોય તો)
 • ખેતીના 7-12 અને 8-અ જમીનમાં સંયુક્ત ખાતેદારના કિસ્સામાં અન્ય ખેડૂતના સંમતિપત્રક
 • લાભાર્થી પાસે આત્માનું રજીસ્ટ્રેશન કરાવેલું હોય તો તેની વિગતો
 • સહકારી મંડળીના સભ્ય હોય તો તેની વિગતો (લાગુ પડતું હોય તો)
 • દૂધ ઉત્પાદક મંડળીના સભ્ય હોય તો તેની માહિતી (લાગુ પડતું હોય તો જ)
 • મોબાઈલ નંબર
આ પણ વાંચો : કિસાન ક્રેડિટ કાર્ડ યોજના 2023: આ યોજના હેઠળ ખેડૂતોને મળશે 1.6 લાખ રૂપિયા, અહીંથી કરો અરજી

અરજી કઈ રીતે કરવી

કૃષિ સહાય યોજના હેઠળ બાગાયતી યોજનાનો ખેડૂતોને લાભ આપવામાં આવે છે. લાભાર્થી ખેડૂતોઓએ ikhedut Portal પરથી Online Arji કરવાની રહેશે. ખેડૂતો આ યોજનાની Online Arji ઘરે બેઠા જાતે પણ કરી શકે છે. તથા ગ્રામ પંચાયત ખાતેથી VCE (Village Computer Entrepreneur) પાસેથી પણ ઓનલાઈન અરજી કરાવી શકે છે. આ યોજનાની ઓનલાઈન એપ્લિકેશન કેવી કરવી તેની Step By Step વિગતવાર માહિતી નીચે મુજબ છે.

 • સૌપ્રથમ Google માં “ikhedut” ટાઈપ કરવાનું રહેશે.
 • જેમાં Google Search માં જે પરિણામ આવે તેમાંથી https://ikhedut.gujarat.gov.in/ વેબસાઈટ ખોલવી.
 • અધિકૃત ikhedut Portal ખોલ્યા બાદ “યોજના” પર ક્લિક કરવું.
 • હવે યોજના બટન પર ક્લિક કર્યા પછી ક્રમ નંબર-3 પર “બાગાયતી યોજનાઓ” ખોલવું.
 • “Bagayati Yojana” ખોલ્યા બાદ વિવિધ બાગાયતી યોજના બતાવશે.
 • જેમાં “લો કોસ્ટ ડુંગળીના સંગ્રહ સ્ટ્રકચર માટે (ક્ષમતા ૨૫ મે.ટન)” માં “અરજી કરો” તેના પર ક્લિક કરીને વેબસાઈટ ખોલવાની રહેશે.
 • હવે તમને પૂછવામાં આવશે કે તમે રજીસ્ટર અરજદાર ખેડૂત છો? જેમાં જો તમે રજીસ્ટ્રેશન કરેલ હોય તો “હા” અને નથી કર્યું તો “ના” કરવાનું રહેશે.
 • જો તમે અગાઉ રજીસ્ટ્રેશન કરેલ હોય તો આધારકાર્ડ નંબર અને મોબાઈલ નંબર નાખ્યા બાદ કેપ્ચા Image નાખીને અરજી કરવાની રહેશે.
 • લાભાર્થીએ ikhedut Portal 2022 પર રજીસ્ટ્રેશન કરેલ નથી તો ‘ના’ સિલેકટ કરીને ઓનલાઈન અરજી કરવાની રહેશે.
 • લાભાર્થી ખેડૂતે Online Arji માં સંપૂર્ણ માહિતી ભર્યા બાદ અરજી સેવ કરો એના પર ક્લિક કરવાનું રહેશે.
 • ત્યાર બાદ લાભાર્થીએ ફરીથી પોતાની ઓનલાઈન વિગતો ચેક કરીને અરજી કન્‍ફર્મ કરવાની રહેશે.
 • એક વાર અરજી કન્‍ફર્મ થયા બાદ અરજી નંબરમાં કોઈ સુધારો કે વધારો થશે નહિં તેની નોંધ લેવી.
 • લાભાર્થીએ ઓનલાઈન અરજી કર્યા બાદ પોતાની અરજીના આધારે પ્રિ‍ન્‍ટ મેળવી શકશે.
 • ખેડૂતો દ્વારા પ્રિન્‍ટ મેળવ્યા બાદ સહી-સિક્કા કરાવવાના રહેશે.
 • ત્યારબાદ ikhedut Portal પર માંગ્યા મુજબના Document અપલોડ કરવાના રહેશે.

મહત્વપૂર્ણ લીંક

HomePage Click Here

1 thought on “લો કોસ્ટ ડુંગળી સંગ્રહ સ્ટ્રકચર યોજના: આ યોજના હેઠળ સંગ્રહ માટે રૂ. 87,500ની મળશે સહાય”

Leave a Comment