ગુજરાત વિધવા સહાય યોજના : આ યોજના અંતર્ગત મળશે દર મહીને 1250 રૂ. ની સહાય

રાજયમાં સામાજિક રીતે નબળાં વર્ગો માટે ઘણી બધી યોજનાઓ ચાલે છે. જેમાં સામાજિક ન્યાય અને અધિકારિતા વિભાગ દ્વારા દિવ્યાંગો, વૃદ્ધો વગેરે માટે ઘણી બધી યોજનાઓ ચલાવે છે. જેવી વૃદ્ધ સહાય યોજના, દિવ્યાંગ સાધન સહાય વગેરે. પરંતુ આજે આપણે આ આર્ટિકલ દ્વારા મહિલા અને બાળ વિકાસ વિભાગ દ્વારા આપવામાં આવતી Vidhva Sahay Yojana Gujarat Online Application યોજના વિશે માહિતી આપીશું.

ગુજરાત વિધવા સહાય યોજના

મહિલા અને બાળ વિકાસ વિભાગ, ગુજરાત દ્વારા સંસ્થાઓને ચૂંટણીમાં વર્તમાન બનાવવા માટે, શક્તિકરણ કરવા માટે વિવિધ યોજનાઓ લાગુ કરવામાં આવે છે. જેમાં વ્હાલી દિકરી યોજના, 18 મહિલા હેલ્પલાઈન, વિવિધ કલ્યાણ કેન્દ્ર, સખી-વનપ સેન્‍ટર, પોલીસ બેઈઝડ સેન્‍ટર (PBSC) વગેરે યોજનાઓ છે. વિધવા સહાય યોજનાની ઓનલાઈન અરજી કરવાની હોય.

ગુજરાત વિધવા સહાય યોજના – હાઈલાઈટ્સ

આર્ટીકલનું નામ વિધવા સહાય યોજના ની માહિતી
યોજનાની શરુઆત મહિલા અને બાળ વિકાસ વિભાગ
લાભાર્થી નિરાધાર વિધવા લાભાર્થીઓ કે,
જે આવક મર્યાદામાં આવતા હોય
યોજનાનો ઉદેશ્ય સમાજમાં નિરાધાર વિધવા બહેનો સમાજમાં સન્માનભેળ જીવન જીવી શકે,
તે હેતુથી આ યોજના હેઠળ આર્ટિકલ સહાય કરવી.

ગુજરાત વિધવા સહાય યોજનાનો ઉદેશ્ય

સમાજમાં નિરાધાર વિધવા બહેનો સમાજમાં સન્માનભેળ જીવન જીવી શકે, તે માટે ગુજરાત સરકારના મહિલા અને બાળ વિકાસ વિભાગ દ્વારા આ યોજના ચલાવવામાં આવે છે. આ યોજના અન્‍વયે વિધવા બહેનોને આર્થિક મદદરૂપ થવાના ઉદ્દેશ રહેલો છે. વિધવા સહાય યોજનાનું નામ બદલીને અત્યારે “ગંગા સ્વરૂપા આર્થિક સહાય યોજના (Ganaga Swarupa Arthik sahay Yojana) ” કરવામાં આવ્યું છે. જેમાં વિધવા બહેનને 21 વર્ષથી વધુ ઉંમરના પુત્ર હોય તો પણ આ યોજનાનો લાભ મળશે.

ગુજરાત વિધવા સહાય યોજનાનો લાભ

 • વિધવા લાભાર્થીઓને દર મહિને રૂપિયા 1250 ની સહાય મળશે.

આ સહાય યોજનાનો લાભ લેવા માટેની પાત્રતા

 • ગુજરાતના મુળના નાગરિક હોય એમને આ યોજનાનો લાભ મળશે.
 • આ યોજનાનો લાભ વિધવા લાભાર્થીઓને મળશે.
 • ગ્રામ વિસ્તારોના અરજદારોની કુટુંબની આવક વાર્ષિક આવક 1,20,000/- કરતાં વધુ ન હોવી જોઈએ.
 • શહેરી વિસ્તારોના અરજદારોની કુટુંબની આવક વાર્ષિક આવક 1,50,000/- કરતાં વધુ ન હોવી જોઈએ.
 • 18 વર્ષ કે તેથી વધુ વયની કોઈપણ નિરાધાર વિધવાઓને મૃત્યુ પર્યંત વિધવા સહાય લાભ મળવાપાત્ર થશે.

ગુજરાત વિધવા સહાય યોજનાનો લાભ લેવા માટેના આધાર પુરાવા

 1. વિધવા લાભાર્થીના પતિના મરણનો દાખલો
 2. આધારકાર્ડ
 3. રેશનકાર્ડની નકલ
 4. આવક અંગેનો દાખલો
 5. વિધવા હોવા અંગેનો દાખલો
 6. પુન:લગ્ન કરેલ નથી તે બાબતનું તલાટીશ્રીનું પ્રમાણપત્ર
 7. અરજદારની ઉંમર અંગેના પુરાવા
 8. બેંક ખાતાની નકલ

યોજનાનો લાભ લેવા માટે અરજી કઈ રીતે કરવી ?

વિધવા સહાય યોજના ફોર્મનું ફોર્મ ભરવા બાબતે નાગરિકોના મનમાં ઘણા બધા પ્રશ્નો હોય છે. પ્રિય વાંચકો, Vidhwa Pension Scheme નું ફોર્મ ઓનલાઈન ભરવાનું રહેશે. વિધવા લાભાર્થી જો ગ્રામ વિસ્તારના હોય તો તેમને ગ્રામ પંચાયત ખાતે VCE (Village Computer Entrepreneur) પાસેથી ઓનલાઈન અરજી કરવાની રહેશે. અને જો તાલુકાના અરજદાર હોય તો મામલતદાર કચેરી ખાતે કોમ્પ્યુટર ઓપરેટર પાસેથી અરજી કરવાની રહેશે. જેની વધુ માહિતી નીચે મુજબ છે.

 • વિધવા લાભાર્થીઓ સૌપ્રથમ તમામ ડોક્યુમેન્‍ટ ભેગા કરવાના રહેશે.
 • તમામ ડોક્યુમેન્‍ટ એકઠા કર્યા બાદ ગ્રામ પંચાયતના લાભાર્થી હોય તો VCE પાસે જવાનું રહેશે.
 • અને જો તાલુકા/નગરપાલિકા વિસ્તારના લાભાર્થી હોય તો મામલતદાર કચેરી ખાતે કોમ્પ્યુટર ઓપરેટર પાસેથી જવાનું રહેશે.
 • VCE અથવા મામલતદાર કચેરીના કોમ્પ્યુટર ઓપરેટર તમને vidhva sahay yojana gujarat form pdf આપશે.
 • જેમાં અરજદારે ફોર્મમાં તમામ વિગતો ભરવાની રહેશે. જેની સાથે તમામ દસ્તાવેજો આપવાના રહેશે.
 • વિગતો ભર્યા બાદ તલાટીશ્રીના સહી-સિક્કા કરીને ખરાઈ કરવાની રહેશે.
 • ત્યારબાદ કોમ્પ્યુટર ઓપરેટર દ્વારા Digital Gujarat Portal પર ઓનલાઈન અરજી કરશે.

મહત્વપૂર્ણ લીંક

સતાવાર સાઈટ Click Here
HomePage Click Here

Leave a Comment