સોલાર ફેન્સીંગ સહાય યોજના : ખેડૂતને સોલર પાવરની ખરીદી પર રૂ. 15,000 સુધીની મળશે સહાય

WhatsApp Group Join Now

Telegram Group Join Now

રાષ્ટ્રના પ્રધાનમંત્રી દ્વારા ખેડૂતોની આવક બમણી કરવા માટે વિવિધ ખેડૂતલક્ષી યોજનાઓ અમલી બનાવેલ છે. ખેડૂતોને ડાયરેક્ટ આર્થિક મદદ કરવા માટે Pradhan Mantri Kisan Sanmaan Yojana અમલી બનાવેલ છે. કેન્‍દ્ર સરકારની જેમ રાજ્ય સરકારો પણ અલગ-અલગ યોજનાઓ બહાર પાડતી હોય છે. રાજ્યમાં ખેડૂતો માટે, પશુપાલકો માટે, બાગાયતી યોજના કે મત્સ્ય પાલનની યોજનાઓ ikhedut Portal પર ઓનલાઈન મૂકવામાં આવે છે.

Ikhedut Portal વિવિધ વિભાગોની યોજનાની માહિતી મુકવામાં આવે છે. જેમાં ખેતીવાડીની યોજનાઓ, મત્સ્ય પાલનની યોજનાઓ, પશુપાલનની યોજનાઓ, બાગાયતી યોજના, અને ગુજરાત એગ્રો ઇન્ડસ્ટ્રીઝ કોર્પોરેશલ લિમિટેડ વગેરે વિભાગની યોજનાઓ ઓનલાઈન મૂકવામાં આવેલ છે. આજે આપણે આ આર્ટિકલના માધ્યમથી Solar Fencing Yojana 2022 વિશેની વિગતવાર માહિતી મેળવીશું.

સોલાર ફેન્સીંગ સહાય યોજના

ગુજરાતના કૃષિ અને સરકાર વિભાગ દ્વારા પાક સંરક્ષણ માટે ઘણી બધી કલ્યાણકારી યોજનાઓ બહાર પાડવામાં આવે છે. ખેતીવાડી વિભાગ દ્વારા ખેડૂતોના ખેતરો ફરતે Tar Fencing Yojana 2022 અમલી બનાવેલ છે. વધુમાં, ઈ-ખેડૂત પોર્ટલ દ્વારા સોલાર ફેન્સીંગ સહાય યોજના ઓનલાઈન મૂકવામાં આવી છે. આ યોજનાનો લાભ કોણે મળે? કેવી રીતે મળે તથા કેટલી સબસીડી આપવામાં આવે છે?, તે તમામ વિશે માહિતી મેળવીશું.

સોલાર ફેન્સીંગ સહાય યોજના – હાઈલાઈટ્સ

યોજનાનું નામસોલાર ફેન્સીંગ સહાય યોજના
યોજનાનો મુખ્ય ઉદ્દેશખેડૂતોને પાક ઉત્પાદન વધારવા માટે, ખર્ચ ઘટાડવા માટે તથા પાક સંરક્ષણ હેતુ માટે આ સબસીડી પૂરી પાડવી.
લાભાર્થીગુજરાતના તમામ  જમીન ધારક ખેડૂતોને
સહાયની રકમસોલાર પાવર યુનિટ/કીટ ખરીદી માટે ખાતેદાર ખેડૂતને કુલ ખર્ચના 50 % અથવા રુ. 15,000/- બે માંથી જે ઓછું હોય તે મુજબ સહાય આપવામાં આવશે.
આ પણ વાંચો : ગુજરાત વિધવા સહાય યોજના : આ યોજના અંતર્ગત લાભાર્થીઓને દર મહિને રૂ. 1250 ની મળશે સહાય

સોલાર ફેન્સીંગ સહાય યોજનાનો હેતુ

ખેતીવાડી વિભાગ દ્વારા ખેડૂતો માટે આ યોજના અમલી બનાવવામાં આવેલ છે. ગુજરાતમાં ખેડૂતો ખેતીમાં ખર્ચ ઘટાડવા, ઝડપથી પાકની ફેરબદલી માટે તથા પાકના સંરક્ષણ માટે સોલાર ફેન્સીંગ માટે સબસીડી આપવાનું નક્કી કરેલું છે.

સહાય યોજના માટેની પાત્રતા

iKhedut Portal 2022 પર ખેડૂતો માટે ઘણી યોજના ઓનલાઈન અરજીઓ સ્વીકારવાનું ચાલુ થયેલ છે. જેમાં Solar Fencing Yojanaમાં ખેડૂતોને સોલાર પાવર યુનિટ અને કીટ ખરીદી પર સહાય આપવામાં આવે છે. ખેડૂતોને આ યોજનાનો લાભ મેળવવા માટે કેટલીક પાત્રતા નક્કી કરેલી છે. જે નીચે મુજબ છે.

 • રાજયનો નાગરિક હોવો જોઈએ.
 • રાજ્યના ખેડૂતોને આ યોજનાનો લાભ મળશે.
 • કાટાંળી તારની વાડ બનાવવા માટે જે ખેડુતો લાભ લીધેલ હોય, તેમને આ યોજનાનો લાભ મળવાપાત્ર રહેશે નહિ.
 • ખેડૂતોએ પોતાની રીતે ખુલ્લા બજારમાથી નિયત થયેલ ગુણવત્તા વાળી કિટની ખરીદી કરી શકશે.
 • ખેતીવાડી વિભાગ દ્વારા લક્ષ્યાંક નક્કી કરવામાં આવેલ છે. જેથી તેની મર્યાદામાં વહેલા તે પહેલાના ધોરણે ઓનલાઈન અરજી સ્વીકારવામાં આવશે.
 • આ સહાય કીટ માટે 10 (દશ) વર્ષે એક વખત સહાય મળવાપાત્ર રહેશે.
 • લાભાર્થી ખેડૂત પોતાની જમીન ધરાવતો હોવો જોઈએ.
 • અરજદાર નાના, સીમાંત અથવા મોટા ખેડૂત પ્રકારનો હોવો જોઈએ.
 • ખેડૂતોઓએ khedut Portal પરથી ઓનલાઈન અરજી કરવાની રહ
 • ખેડૂત પાસે પોતાનું જમીન રેકોર્ડ અથવા જમીનના 7/12 ની નકલ ધરાવતો હોવો જોઈએ.
 • પર્વતીય અને જંગલીય વિસ્તારના ખેડૂતો પાસે ટ્રાઈબલ લેન્‍ડ વન અધિકાર પ્રમાણપત્ર હોવું જોઈએ.

યોજના અંતર્ગત મળવાપાત્ર લાભ

 • સોલાર પાવર યુનિટ તથા કીટ ખરીદી માટે ખાતેદાર ખેડૂતને કુલ ખર્ચના 50 % અથવા રુ. 15,000/- બે માંથી જે ઓછું હોય તે મુજબ સહાય આપવામાં આવશે.

આવશ્યક દસ્તાવેજ

ગુજરાતના ખેડૂતો માટે યોજનાનો લાભ આપવા માટે Ikhedut Portal બનાવવામાં આવેલ છે. જેમાં વિવિધ ખેડૂત યોજનાઓના ઓનલાઈન ફોર્મ ભરાય છે. સોલાર ફેન્સીંગ સહાય યોજનાનું ઓનલાઈન ફોર્મ ભરવા માટે નીચે મુજબના Document જોઈશે.

 • અરજદાર ખેડૂતની જમીનની નકલ 7-12
 • S.C જ્ઞાતિનો હોય તો તેનું સર્ટિફિકેટ
 • S.T જ્ઞાતિનો હોય તો તેનું પ્રમાણપત્ર
 • લાભાર્થીનું રેશનકાર્ડની નકલ (Ration Card)
 • ખેડૂત લાભાર્થીના આધારકાર્ડની નકલ
 • વિકલાંગ અરજદાર માટે વિકલાંગ હોવા અંગેનું સર્ટિફિકેટ (જો હોય તો)
 • જો આત્માનું રજીસ્ટ્રેશન ધરાવતા હોય તો તેની વિગતો
 • ખેડૂત સહકારી મંડળીના સભ્ય હોય તો તેની વિગતો
 • જો દૂધ ઉત્પાદક મંડળીના સભ્ય હોય તો
 • મોબાઈલ નંબર
 • બેંક ખાતાની પાસબુક
 • ખેડૂતની જમીન જો સંયુક્ત ખાતેદાર હોય તો તેવા કિસ્સામાં અન્ય હિસ્સેદારના સંમતિપત્રક
આ પણ વાંચો : પ્રધાનમંત્રી ઉજાલા યોજના : આ યોજના અંતર્ગત રૂ. 10ની કિંમતે મળશે LED બલ્બની સહાય

અરજી કઈ રીતે કરવી

રાજ્યના ખેડૂતોને પોતાના ખેતરની ફરતે સોલાર લગાવવા માટેની આ યોજના છે. આ સબસીડી યોજનાનો લાભ લેવા માટે Ikedut Portal પરથી ઓનલાઈન અરજી કરવાની રહેશે. ખેડૂતો પોતાની ગ્રામ પંચાયતમાંથી કોમ્પ્યુટર ઓપરેટર પાસેથી Online Application કરાવી શકે છે. ખેડૂતો જાતે ઘરે બેઠા ઓનલાઈન અરજી કરી શકે છે. તો ચાલો તેની વિગતવાર માહિતી મેળવીશું.

 • ખેડૂત મિત્રોએ સૌપ્રથમ ‘Google Search” માં ‘ikhedut Portal’ ટાઈપ કરવાનું રહેશે.
 • Google Search પરિણામમાંથી અધિકૃત https://ikhedut.gujarat.gov.in/ વેબસાઈટ ખોલવી.
 • ખેડૂત યોજના વેબસાઈટ ખોલ્યા પછી “યોજના” પર ક્લિક કરવું.
 • જેમાં યોજના પર Click કર્યા પછી ક્રમ-1 પર આવેલી “ખેતીવાડીની યોજના” ખોલવીની રહેશે.
 • જેમાં “ખેતીવાડીની યોજના” ખોલ્યા બાદ વર્ષ-2022-23 ની કુલ 51 યોજનાઓ બતાવશે. (તા-11/09/2022 ની સ્થિતિએ)
 • જેમાં ક્રમ નંબર-03 પર “સોલાર પાવર યુનિટ/કીટ” માં પર ક્લિક કરવાની રહેશે.
 • જેમાં સોલાર ફેન્સીંગ સહાય યોજના ની તમામ માહિતી વાંચ્યા બાદ “અરજી કરો” તેના પર Click કરીને Website ખોલવાની રહેશે.
 • હવે તમે રજીસ્ટર અરજદાર ખેડૂત છો? જેમાં જો અગાઉ Registration કરેલ હોય તો “હા” અને નથી કર્યું તો “ના” કરી આગળ પ્રોસેસ કરવાની રહેશે.
 • અરજદાર દ્વારા રજીસ્ટ્રેશન કરેલું હોય તો આધારકાર્ડ અને મોબાઈલ નંબર નાખ્યા બાદ Captcha Image સબમીટ કરવાની રહેશે.
 • જો લાભાર્થીએ Ikhedut Portal પર રજીસ્ટ્રેશન કરેલું નથી તો ‘ના’ સિલેકટ કરીને Online Form ભરવું.

મહત્વપૂર્ણ લિન્ક

સત્તાવાર સાઇટ Click Here
HomePage Click Here

1 thought on “સોલાર ફેન્સીંગ સહાય યોજના : ખેડૂતને સોલર પાવરની ખરીદી પર રૂ. 15,000 સુધીની મળશે સહાય”

Leave a Comment