ગંગા સ્વરૂપા પુનઃલગન આર્થિક સહાય યોજના: પુન:લગ્ન પર મળશે રૂ.50 હજારની સહાય

Women And Child Development Department(WCD) દ્વારા મહિલાઓના સશક્તિકરણ અને સુરક્ષા અર્થે વિવિધ યોજનાઓ ચાલે છે. જેમાં વ્હાલી દિકરી યોજના, ગંગા સ્વરૂપા આર્થિક સહાય યોજના, બેટી બચાવો બેટી પઢાવો, સખી-વન સ્ટોપ સેન્‍ટર, વિવિધલક્ષી મહિલા કલ્યાણ કેન્‍દ્ર, 181 મહિલા હેલ્પલાઈન, મહિલા સ્વાવલંબન યોજના, પોલીસ સ્ટેશન બેઈઝડ સપોર્ટ સેન્‍ટર(PBSC) વગેરે યોજનાઓ ચાલે છે. જેમાં ગંગા સ્વરૂપા એટલે વિધવા બહેનોના કલ્યાણ અને પુન:સ્થાપન અર્થે “ગંગા સ્વરૂપા પુન:લગ્ન આર્થિક સહાય યોજના” અમલમાં મૂકવામાં આવેલ છે.

ગંગા સ્વરૂપા પુનઃલગન આર્થિક સહાય યોજના

વિધવા મહિલાઓ પ્રત્યે સામાજિક માનસિકતામાં પરિવર્તન આવે, તેમજ સમાજ વ્યવસ્થામાં વિધવા પુન:લગ્નનો સાહજિકપણે સ્વીકાર થાય અને સુધારાત્મક અભિગમને સિધ્ધ કરવા માટે રાજ્ય સરકાર દ્વારા “ગંગા સ્વરૂપા પુનર્લગ્ન આર્થિક સહાય યોજના” અમલમાં મૂકવામાં આવેલ છે. રાજ્ય સરકાર તરફથી પુન:લગ્ન કરનાર વિધવા મહિલાને આર્થિક સહાય આપવામાં આવશે. આ ઉપરાંત ગુજરાત સરકાર દ્વારા ગંગા સ્વરૂપા બહેનોને આર્થિક મદદના હેતુથી દર મહિને 1250 સહાય ગંગા સ્વરૂપા આર્થિક સહાય યોજના અંતર્ગત આપવામાં આવે છે.

ગંગા સ્વરૂપા પુનઃલગન આર્થિક સહાય યોજના – હાઇલાઇટસ

યોજનાનું નામ ગંગા સ્વરૂપા પુનઃલગન આર્થિક સહાય યોજના
લાભાર્થી પુનઃ લગ્ન
અરજી મોડ ઓનલાઈન
લાભ 50,000 સુધીની સહાય
આ પણ વાંચો : અટલ પેન્શન યોજના: દેશના નાગરિકોને મળશે રૂ.5 હજાર પેન્‍શન

ગંગા સ્વરૂપા પુનઃલગન આર્થિક સહાય યોજનાનો હેતુ

ગંગા સ્વરૂપા મહિલાઓ પરત્વે સામાજિક માનસિકતામાં પરિવર્તન લાવવું. લગ્ન કરવા ઈચ્છુક “વિધવા બહેનોને સમાજના વર્તમાન પ્રવાહમાં પુન:સ્થાપિત કરવા માટે આ યોજના અમલમાં મૂકવામાં આવી.

ગંગા સ્વરૂપા પુનઃલગન આર્થિક સહાય યોજનાની પાત્રતા

  • ગંગા સ્વરૂપા આર્થિક સહાય યોજનાનો લાભ મેળવતા હોવા જોઈએ.
  • આ યોજનાનો લાભ મેળવવા માટે 18 વર્ષ થી 50 વર્ષની ઉંમરની જોઈએ.
  • પુન:લગ્ન કરનાર મહિલાએ પુન:લગ્ન કર્યાની તારીખથી 6 માસની અંદર નિયત નમૂનામાં અરજી કરવાની રહેશે.

યોજનાનો લાભ

Ganga Swarupa Punahlagna Arthik Sahay Yojana અંતર્ગત વિધવા લાભાર્થી પુન:લગ્ન કરે તો એમને બે તબક્કામાં રૂ.50,000 (પચાસ હજાર) આપવામાં આવશે.

  • વિધવા લાભાર્થીના બચત ખાતા(Saving Account) માં જિલ્લા કક્ષાએ DBT (Direct Benefit Transfer) મારફતે 25000/- (પચ્ચીસ હજાર) જમા કરવામાં આવશે. તેમજ 25,000/- ની રકમના રાષ્ટ્રીય બચત પત્રો (National Saving Certificate) આપવામાં આવશે. કુલ મળીને 50,000/- (પચાસ હજાર) ની આર્થિક સહાય આપવામાં આવશે.

આવશ્યક દસ્તાવેજ

  • ગંગા સ્વરૂપા (Vidhva Sahay) આર્થિક સહાય યોજનાનો સહાય હૂકમ
  • પુન:લગ્નની નોંધણી અંગેનું પ્રમાણપત્ર
  • જે વ્યક્તિ સાથે પુન:લગ્ન થયેલ છે તેના સરનામા અંગેનો પુરાવો
  • પુન:લગ્ન પરત્વે દંપતિના સંયુક્ત પાસપોર્ટ સાઈઝનાં ફોટો
  • બચત ખાતાની પાસબુકની પ્રથમ પાનાની સ્વ-પ્રમાણિત નકલ
આ પણ વાંચો : IIT ગાંધીનગરની વિવિધ જગ્યાઓ માટે બમ્પર ભરતીની જાહેરાત 2023

અરજી કઈ રીતે કરવી

Vidhva Punahlagna Arthik Sahay Yojana હેઠળ ઓનલાઈન અરજી કરવાની પણ જોગવાઈ કરવામાં આવેલ છે. આ યોજનાનો લાભ લેવા માટે Digital Gujarat Portal પર ઓનલાઈન કરવાની રહેશે. https://www.digitalgujarat.gov.in/ લિંક પરથી ઓનલાઈન અરજી કરી શકાશે.

ગ્રામ્ય કક્ષાએ ઈ-ગ્રામ કેન્‍દ્ર (e-Gram) પર જઈને ઓનલાઈન એન્‍ટ્રી કરી શકશે. ઈ-ગ્રામ સેન્‍ટર પર મળતી અરજીઓ ડિજીટલ ગુજરાત પોર્ટલ પર ઓનલાઈન અપલોડ કરવાની કામગીરી VCE (Village Computer entrepreneur) કરવાની રહેશે.
ગ્રામ્ય કક્ષાએ અરજી કરવામાં આવે તો અરજી દીઠ રૂ.20 (વીસ) ભરવાના રહેશે.
તાલુકા કક્ષાએ સંબંધિત વિસ્તારની મામલતદાર કચેરીમાં જઈને આ યોજના લાભ માટે અરજી કરી શકશે.
જીલ્લા કક્ષાએ મહિલા અને બાળ અધિકારીશ્રી કચેરીમાં જઈને “વિધવા પુન”લગ્ન આર્થિક સહાય યોજના” ની અરજી જમા કરાવી શકશે તથા Digital Gujarat Portal મારફતે Online અરજી કરાવી શકશે.
લાભાર્થી જાતે પણ Digital Gujarat Portal પર ઓનલાઈન અરજી કરી શકશે.

મહત્વપૂર્ણ લીંક

HomePage Click Here

1 thought on “ગંગા સ્વરૂપા પુનઃલગન આર્થિક સહાય યોજના: પુન:લગ્ન પર મળશે રૂ.50 હજારની સહાય”

Leave a Comment