મફત છત્રી યોજના : આ યોજના અંતર્ગત મફત છત્રી અને શેડ મળશે

ગુજરાત રાજ્ય સરકાર દ્વારા સમાજના નબળાં વર્ગોના વિકાસ માટે ઘણી બધી સરકારી યોજનાઓ ચલાવવામાં આવે છે. આર્થિક સહાય અને સાધાન સહાય યોજનાઓનો લાભ લઈને નાગરિકો સમાજમાં નાના વ્યવસાય, ધંધા કરીને સન્માનભેળ જીવન જીવી શકે છે. અને તેઓ આત્મનિર્ભર બની શકે છે. કૃષિ અને સહકાર વિભાગ, ગાંધીનગર દ્વારા પણ શાકભાજી વેચનાર, પશુપાલકો, માછીમારો અને બાગાયતી ઉત્પાદન કરતા હોય એમને પણ વિવિધ સરકારી યોજનાઓ ikhedut પર ઓનલાઈન ચલાવવામાં આવે છે. આ આર્ટિકલ દ્વારા બાગાયતી યોજના હેઠળ ચાલતી મફત છત્રી યોજના વિશે વિગતવાર માહિતી રજૂ કરીશું.

મફત છત્રી યોજના

Bagayati Vibhaag દ્વારા ફળો અને શાકભાજીના ઉત્પાદનમાં વધારો કરવા માટે જુદી-જુદી પદ્ધિતીઓ અપનાવતી હોય છે. જેને ધ્યાને રાખીને ફળ અને શાકભાજીનો બગાડ અટકાવવા માટે નવી યોજના અમલમાં મૂકવામાં આવેલ છે. જેમાં નાના વેચાણકારોને વિનામૂલ્યે છત્રી આપવાની યોજના અમલમાં બહાર પાડવામાં આવેલ છે. મફત છત્રી યોજનાનો લાભ લેવા માટે આઈ ખેડૂત પોર્ટલ પર ઓનલાઈન અરજી કરવાની રહેશે.

આ પણ વાંચો : પ્રધાનમંત્રી કુસુમ યોજના : આ યોજના અંતર્ગત સૂર્ય ઊર્જાથી સિંચાઈ, ખેડૂતોનું રક્ષણ અને વધારાની કમાણી થશે

મફત છત્રી યોજના – હાઇલાઇટસ

યોજનાનું નામ મફત છત્રી યોજના
આર્ટિકલનો ઉદ્દેશજે લાભાર્થીઓ ફૂલો, ફળ અને શાકભાજીનું વેચાણ કરતા હોય અને
તેવા પાકોનો બગાડ અટકાવવા મફત છત્રી આપવા આવશે.
લાભાર્થી ગુજરાત રાજ્યના ફળો, શાકભાજી અથવા ફૂલોનું વેચાણ
કરતા નાના વેચાણકારોને, રોડ સાઈડ વેચાણકર્તા
સહાય મફત સાધન સહાય તરીકે છત્રી અથવા
શેડ આપવામાં આવશે.
માધ્યમ ઓનલાઈન

મફત છત્રી યોજનાનો હેતુ

ગુજરાત રાજ્યમાં ફળ અને શાકભાજીનું વેચાણ કરતા હોય તેમને આ યોજનાનો લાભ આપવામાં આવે છે. આ યોજના હેઠળ નાના વેચાણકારોને પોતાના ફળ અને શાકભાજીનો બગાડ ન થાય તે માટે વિનામૂલ્યે છત્રી અથવા શેડ કવર આપવામાં આવશે. વધુમાં, હાટ બજારમાં વેચાણ કરતાં કે લારી વાળા ફેરીયાઓને પણ મફત છત્રી મળવા પાત્ર રહેશે. આ યોજના માટે નાના વેચાણકારોને ikhedut Portal online registration કરવાનું રહેશે.

મફત છત્રી યોજનાનો લાભ મેળવવા માટેની પાત્રતા

બાગાયતી વિભાગ દ્વારા નાના વેચાણકારોને મફત સાધન સહાય આપવામાં આવશે. Bagayati Yojana Gujarat દ્વારા લાભાર્થીની પાત્રતા નક્કી થયેલી છે. મફત છત્રી યોજનાનો લાભ કોણે મળવાપાત્ર છે તે જે નીચેની માહિતી દ્વારા જાણી શકાશે.

 • ગુજરાત રાજ્યનો અરજદાર હોવો જોઈએ.
 • ફળો અને શાકભાજીનું વેચાણ કરતા હોય એમને મળશે.
 • ફૂલપાકોનું વેચાણ કરતા હોય તેમને મળશે.
 • લાભાર્થી રોડ સાઈડ પર, હાટ કે નાના બજારમાં વેચાણ કરતા હોય તેમને પણ લાભ મળશે.
 • નાના લારીવાળા ફેરીયાઓને પણ આ યોજનાનો લાભ મળશે.
 • જે કૃષિપેદાશો કે જેમનો ઝડપથી નાશ પામે છે, તેવા ફળ પાકોનું વેચાણ કરતા નાના વેચાણકારો Mafat Chhatri Yojana 2022 નો લાભ મળશે.

મફત છત્રી યોજનાનો લાભ

બાગાયતી વિભાગ દ્વારા ચાલતી આ યોજનામાં નાના વેચાણકારોને લાભ આપવામાં આવે છે. જેમાં ફળો, ફૂલો અને શાકભાજીનું વેચાણ કરતા હોય તેમને લાભ મળે છે. જલ્દી નાશ પામતા પાકોનું નાના બજારો, હાટમાં કે લારી ફેળિયા દ્વારા વેચાણ કરતા હોય તેવા નાના વેચાણકારોને Gujarat Mafat Chhatri Yojana 2022 યોજના હેઠળ વિનામૂલ્યે છત્રી આપવામાં આવશે. આ યોજનાનો લાભ વ્યક્તિગત રીતે અને સંસ્થાને પણ મળવાપાત્ર થશે.

 • મફત છત્રી યોજના આધારકાર્ડ દીઠ નાના વેચાણકારોને એક છત્રી આપવામાં આવશે.
 • પુખ્યવયના લાભાર્થીને છત્રી આપવામાં આવશે.
આ પણ વાંચો : સિલાઈ મશીન લોન યોજના : આ યોજના અંતર્ગત સ્વરોજગારી માટે લોન આપવામાં આવશે

મફત છત્રી યોજના માટે જરૂરી દસ્તાવેજ

I Khedut Portal પર બાગાયતી વિભાગ દ્વારા વિવિધ યોજનાઓની ઓનલાઈન અરજી ચાલુ થયેલ છે. મફત છત્રીનો લાભ લેવા માટે નીચે મુજબના ડોક્યુમેન્‍ટ આપવાના રહેશે.

 • લાભાર્થીના આધારકાર્ડની નકલ
 • ગુજરાત અર્બન લાઈવલીહૂડ મિશન દ્વારા ઇસ્યુ કરેલ ઓળખકાર્ડ (જો હોય તો)
 • જો ખેડૂત લાભાર્થી SC જાતિનો હોય તો જાતિનું પ્રમાણપત્ર
 • લાભાર્થીનું રેશનકાર્ડની નકલ (Ration Card)
 • જો ખેડૂત દિવ્યાંગ હોય તો દિવ્યાંગતા હોવા અંગેનું પ્રમાણપત્ર
 • લાભાર્થી જો ટ્રાઈબલ વિસ્તારના હોય તો વન અધિકાર પત્રની નકલ (હોય તો)
 • ખેતીના 7-12 અને 8-અ જમીનમાં સંયુક્ત ખાતેદારના કિસ્સામાં અન્ય ખેડૂતના સંમતિપત્રઆત્માનું રજીસ્ટ્રેશન કરાવેલું હોય તો તેની વિગતો
 • સહકારી મંડળીના સભ્ય હોય તો તેની વિગતો (લાગુ પડતું હોય તો)
 • દૂધ ઉત્પાદક મંડળીના સભ્ય હોય તો તેની માહિતી (લાગુ પડતું હોય તો જ)
 • મોબાઈલ નંબર

મફત છત્રી યોજનાનો લાભ લેવા માટે અરજી કઈ રીતે કરવી

Ikhedut Portal Yojana List માંથી Mafat Chhatri Yojna In Gujarat નો લાભ લેવા માટે Online Application કરવાની રહેશે. રાજ્યના નાના વેચાણકારો ગ્રામ કક્ષાએથી VCE પાસેથી ઓનલાઈન કરી શકે છે. વધુમાં, તાલુકા કચેરીમાંથી કોમ્પ્યુટરની કામગીરી કરતા હોય તેમની પાસે પણ ઓનલાઈન અરજી કરાવી શકે છે. જો લાભાર્થીને ઓનલાઈન એપ્લિકેશન કરવાનું જ્ઞાન હોય તો ઘરે બેઠા જાતે પણ કરી શકે છે.

 • સૌપ્રથમ લાભાર્થીએ Google Search ખોલવાનું રહેશે. જેમાં “ikhedut Portal” ટાઈપ કરવાનું રહેશે.
 • હવે તમારે Google Search Result માં જે પરિણામ આવે તેમાંથી https://ikhedut.gujarat.gov.in/ વેબસાઈટ ખોલવી.
 • રાજ્ય સરકારની અધિકૃત ikhedut Portal ખોલ્યા બાદ “યોજના” પર ક્લિક કરવું.
 • યોજના બટન પર ક્લિક કર્યા બાદ ક્રમ નંબર-3 પર “બાગાયતી યોજનાઓ” ખોલવાની રહેશે.
 • “Bagayati Yojana” ખોલ્યા પછી ચાલુ વર્ષની ઘણી બધી બાગાયતી યોજના બતાવશે.

મહત્વપૂર્ણ લીંક

સત્તાવાર સાઈટ Click Here
HomePage Click Here

1 thought on “મફત છત્રી યોજના : આ યોજના અંતર્ગત મફત છત્રી અને શેડ મળશે”

Leave a Comment