ખેડૂત અકસ્માત વીમા યોજના: આ યોજના અંતર્ગત ખેડૂતને રૂ.2 લાખ સુધીની રકમની મળશે સહાય

WhatsApp Group Join Now

Telegram Group Join Now

કૃષિ અને સહકાર વિભાગ, ગુજરાત સરકાર દ્વારા ખેડૂતોના હિત માટે ઘણી યોજનાઓ ચલાવવામાં આવે છે. Gujarat Government Schemes For Farmers જેવી કે પ્રધાનમંત્રી કિસાન સન્માન નિધિ યોજના, ટ્રેક્ટર સહાય યોજના તથા સાધન ખરીદી પર સબસીડી પણ આપવામાં આવે છે. પરંતુ ખેડૂતોના જીવનને રક્ષણ આપવા માટે પણ સરકાર સતત ચિંતિત છે. જેને ધ્યાને રાખીને ખેડૂતોને આકસ્મિક મૃત્યુ કે કાયમી અપંગતાના કિસ્સામાં વીમા રક્ષણ આપવાની Khedut Vima Yojana વર્ષ 26 જાન્યુઆરી 1996 ના રોજ અમલી બનાવેલ હતી.

ખેડૂત અકસ્માત વીમા યોજના

ગુજરાત સરકાર દ્વારા ખેડૂતોને જીવન રક્ષણ આપવા માટે ખાતેદાર ખેડૂત વીમા યોજના અમલમાં મૂકવામાં આવેલ છે. આ યોજના 100% રાજ્ય સરકાર દ્વારા સંચાલિત છે. આ યોજનામાં રાજ્યના તમામ ખેડૂત ખાતેદારોના વીમાની રકમ રાજ્ય સરકારશ્રી દ્વારા ચૂકવણી કરવામાં આવે છે. ગુજરાત રાજ્યમાં તા-01/04/2008 થી આ વીમા યોજનાનું સંચાલન “ગુજરાત સામૂહિક જૂથ જનતા અકસ્માત વીમા યોજના” હેઠળ કરવામાં આવે છે. આ વીમા નિયામકશ્રીની કચેરી ગાંધીનગર ખાતે આવેલ છે.

ખેડૂત અકસ્માત વીમા યોજના – હાઇલાઇટસ

યોજનાનું નામ ખેડૂત અકસ્માત વીમા યોજના
ઉદ્દેશ્ય ખેડૂતનું અકસ્માતે મૃત્યુ અને કાયમી અપંગતાના
કિસ્સાઓમાં તેમના વારસદારને સીધી આર્થિક સહાય
લાભાર્થીગુજરાતના ખેડૂતોને
સહાયની રકમ મૃત્યુના કિસ્સામાં 2 લાખ સુધી વીમા રકમ
આ પણ વાંચો : મારૂતી સુઝુકી ઈકો લોન યોજના: ઈકો ગાડીની ખરીદી માટે રૂ. 5 લાખ સુધીની લોન સહાય આપવામાં આવશે

ખેડૂત અકસ્માત વીમા યોજનાનો હેતુ

ખેડૂતોનું જીવન સંઘર્ષમય હોય છે. દિવસ રાત ખેતરમાં કામગીરી દરમિયાન અકસ્માતે મૃત્યુ થાય તો એમના પરિવાર પર આકસ્મિક દુ:ખદ પરિસ્થિતિનું નિર્માણ થાય છે. આવી દુ:ખદ પરિસ્થિતિમાં સહકાર આપવા માટે રાજ્ય સરકાર દ્વારા આર્થિક સહાય આપવામાં આવે છે. ખાતેદાર ખેડૂતના મૃત્યુના કિસ્સામાં કે કાયમી અપંગતા આવે તો તેના વારસદારને જૂથ વીમા યોજના હેઠળ સીધી આર્થિક સહાય આપવામાં આવે છે.

કોને મળશે લાભ

આ યોજનાનો લાભ લેવા માટે Juth Vima Yojana દ્વારા નિયમો અને પાત્રતા નક્કી થયેલી છે, જે નીચ મુજબ છે.

 • ગુજરાતના વ્યક્તિગત કે સંયુક્ત જમીન ધારણ કરનાર બધા જ ખાતેદાર ખેડૂતોના વારસદારોને મળવાપાત્ર થાય.
 • ખાતેદાર ખેડૂતના સંતાન(પુત્ર/પુત્રી) ને મળવાપાત્ર થશે.
 • ખાતેદાર ખેડૂત પતિ કે પત્નીનું અકસ્માતે મૃત્યુ થાય કે કાયમી અપગંતાના કિસ્સામાં આ યોજનાનો લાભ મળે.
 • આ યોજનાનો લાભ 5 વર્ષ થી 70 વર્ષની ઉંમર ધરાવતા ખાતેદાર ખેડૂતના વારસદારને મળવાપાત્ર થાય છે.
 • 150 દિવસમાં સંબંધિત જિલ્લા ખેતીવાડી અધિકારીશ્રીની કચેરીમાં અરજી કરવાની રહેશે.

આવશ્યક દસ્તાવેજ

Agriculture & Farmers Welfare દ્વારા ચાલતી ખેડૂત વીમા યોજના માટે ડોક્યુમેન્‍ટ નક્કી કરવામાં આવેલ છે. આ તમામ ડોક્યુમેન્‍ટ ગુજરાતના Juth Vima Yojana દ્વારા નક્કી કરેલા છે. જે નીચે મુજબ છે.

 • અકસ્માતે મૃત્યુ / કાયમી અપંગતા વીમા સહાય મેળવવા માટેની નિયત નમૂનાની અરજી
 • 7/12, 8-અ અને ગામના નમૂના નંબર-6 (હક્કપત્રક) (મૃત્યુ તારીખ પછીના પ્રમાણિત ઉતારા)
 • પી.એમ.(પોસ્ટ મોર્ટમ રિપોર્ટ)
 • F.I.R / પંચનામા રિપોર્ટ / પોલીસ ઈન્‍સ્કપેક્ટર અથવા કોર્ટ હુકમ
 • મૃતક ખાતેદારનું પ્રમાણપત્ર
 • ઉંમર અંગેનો પુરાવો
 • સબડિવીઝનલ મેજીસ્ટ્રેટ દ્વારા કેસ એપ્રુવ કર્યા અંગેનો રિપોર્ટ
 • કાયમી સંપૂર્ણ અપંગતાના કેસમાં મેડિકલ બોર્ડ
 • સિવિલ સર્જનનું ફાઈનલ એસેસમેન્ટ દર્શાવતું પ્રમાણપત્ર
 • અપંગતા બતાવતો પોસ્ટકાર્ડ સાઈઝનો ફોટોગ્રાફ
 • મૃતક ખેડૂત અકસ્માત સમયે વાહન ચલાવતા હોય તો તેમનુ માન્ય ડ્રાઇવિંગ લાયસન્સ
 • બાંહેધરી પત્રક
 • પેઢીનામું
 • વારસદારના કેસમાં અસલ પેઢીનામું (પતિ / પત્ની વારસદારના હોય તેવા કિસ્સામાં)
આ પણ વાંચો : લેપટોપ સહાય યોજના: આ યોજના અંતર્ગત કોમ્પ્યુટર કે લેપટોપની ખરીદી માટે રૂ 1.5 લાખની લોન સહાય આપવામાં આવશે

કેવી રીતે મળશે યોજનાનો લાભ

ગુજરાતના ખેડૂતના અકસ્માતે મૃત્યુના કિસ્સામાં અને અકસ્માત દરમિયાન કાયમી અપંગતાના કિસ્સામાં આ યોજનાનો લાભ મળે. ખાતેદાર ખેડૂતે દ્વારા નિયત નમૂનામાં અરજી કરવાની રહેશે. ખેડૂત ખાતેદારના વારસદારે તમામ જરૂરી પુરાવો, કાગળો સહિતની અરજી કરવાની રહેશે. આ અરજી મૃત્યુ તારીખથી 150 દિવસની અંદર જિલ્લા ખેતીવાડી અધિકારીશ્રી, જિલ્લા પંચાયતે કરવાની રહેશે. ખેડૂતના મૃત્યુના 150 દિવસ પછી મળેલ અરજી માન્ય રાખવામાં આવશે નહીં.

મહત્વપૂર્ણ લીંક

સત્તાવાર સાઈટ Click Here
HomePage Click Here

1 thought on “ખેડૂત અકસ્માત વીમા યોજના: આ યોજના અંતર્ગત ખેડૂતને રૂ.2 લાખ સુધીની રકમની મળશે સહાય”

Leave a Comment