ચાફ્ટ કટર સહાય યોજના : ખેડૂતોને ચાફ્ટ કટરની ખરીદી પર રૂ. 28 હજાર સુધીની મળશે સહાય

WhatsApp Group Join Now

Telegram Group Join Now

કૃષિ,ખેડુત ક્લ્યાણ અને સહકાર વિભાગ, ગુજરાત સરકાર દ્વારા ખેડૂતોના હિતલક્ષી ઘણી બધી યોજનાઓ અમલી બનાવેલ છે. Ikhedut Portal 2022 પર ખેતીવાડીની કુલ 49 યોજનાઓ ચાલુ કરવામાં આવેલ છે. ખેડૂતોને ઉત્પાદન વધારવા તથા ખર્ચ ઘટાડવા માટે ટ્રેક્ટર સહાય આપવામાં આવે છે. Tractor Sahay Yojana નો લાભ મેળવ્યા ઘણા બધા સાધનોની જરૂર રહેતી હોય છે. જેમ કે કલ્ટીવેટર, રોટાવેટર, ગ્રાઉન્‍ડ ડીગર વગેરે ઘણાબધા ખેત ઓજારોની જરૂર પડે છે. પ્રિય વાંચકો, આજે Chaff Cutter Subsidy in Gujarat આર્ટિકલ દ્વારા ખેડૂતોને પોતાની ખેતી અને પશુપાલનમાં ઉપયોગમાં લેવાતા ચાફ કટર વિશે વિગતવાર માહિતી મેળવીશું.

ચાફ્ટ કટર સહાય યોજના

ખેડૂતોને પાક ઉત્પાદન વધારવા માટે વિવિધ ઓજારો અને સાધનની મદદ લેવી પડે છે. જેથી સમય અને શક્તિની બચત થાય. આધુનિક ખેત ઓજારો મૂલ્યવાન હોય છે. પરંતુ આવા કિંમતી સાધનોની ખરીદી પર Government of Gujarat દ્વારા સબસીડી આપવામાં આવે છે. ખેડૂતોને ઈલેક્ટ્રીક મોટર ઓપરેટેડ ચાફ કટર અને એંજિન આધારે ચાલતા ચાફકટરની ખરીદી પર સબસીડી આપવામાં આવે છે. ખેડૂતોને Chaff Cutter Subsidy in Gujarat સાધનની ખરીદી પર કેટલી સબસીડી મળે, કેવી રીતે અરજી કરવી તથા કયા-ક્યા ડોક્યુમેન્‍ટ જોઈએ તેની માહિતી મેળવીશું.

ચાફ્ટ કટર સહાય યોજના – હાઈલાઈટ્સ

યોજનાનું નામ ચાફ્ટ કટર સહાય યોજના
ઉદ્દેશ્ય ખેડૂતોને પશુપાલન તથા ખેતીમાં ઘાસચારો કાપવા માટેના
ચાફ કટરને સબસીડી પર આપવાનો ઉદ્દેશ
લાભાર્થી ગુજરાતના ખેડૂતોના તમામ
સહાયની રકમ ખેડૂતોને 3 થી 5 H.P વાળી મોટરના ચાફ કટરની ખરીદી ઉપર
સબસીડી મળશે. જેમાં અનુસુચિત જાતિ, અનુસુચિત જન જાતિ,
નાના, સીમાંત અને મહિલા ખેડૂતો માટે કુલ ખર્ચના 50% અથવા
રૂ.28000/- બે માંથી જે ઓછું હોય તે લાભ આપવામાં આવશે.
આ પણ વાંચો : કમલમ ફ્રૂટ ખેતી સહાય યોજના : આ યોજના અંતર્ગત ખેડૂતોને ખર્ચના 50% સુધીની મળશે સહાય

ચાફ્ટ કટર સહાય યોજનાનો હેતુ

ખેતી અને પશુપાલન એકબીજા સાથે જોડાયેલ વ્યવસાય છે. ખેડૂતો ખેતી સાથે પશુપાલન કરતાં હોય છે. ખેતીમાં જુવાર, બાજરી, મકાઈ કે અન્ય પાકોના ઘાસચારો દુધાળા પશુઓને આપવામાં આવે છે. પરંતુ ઘાસચારો કાપવામાં ઘણો બધો સમય વપરાય છે. છતાં પણ મશીન જેવા ટુકડા થતા નથી. જેથી ખેડૂતોને Electric Chaff Cutter Machine ખરીદવું પડે છે. ખેડૂતોને Subsidy On Electric Chaff Cutter Machine આપવામાં આવે છે.

ચાફ્ટ કટર સહાય યોજનાની પાત્રતા

ગુજરાત ખેતીવાડી વિભાગ દ્વારા આ યોજના હેઠળ ખેડૂતોને સાધન સહાયનો લાભ આપવામાં આવે છે. આ યોજના માટે કેટલીક પાત્રતા નક્કી થયેલી છે. જે નીચે મુજબ છે.

 • ખેડૂત ગુજરાત રાજયનો હોવો જોઈએ.
 • ખેડૂત નાના, સીમાંત અથવા મોટા ખેડૂત પ્રકારનો હોવો જોઈએ.
 • ખેડૂત પાસે પોતાનું જમીન રેકોર્ડ ધરાવતો હોવો જોઈએ.
 • જંગલીય વિસ્તારના ખેડૂત લાભાર્થી પાસે ટ્રાઈબલ લેન્‍ડ વન અધિકાર પ્રમાણપત્ર હોવું જોઈએ.
 • ખેડૂતોઓએ ikhedut portal પરથી ઓનલાઈન અરજી કરવાની રહેશે.

ચાફ્ટ કટર સહાય યોજનાના લાભો

 • ખેડૂત માટે આ ચાફ કટર યોજના છે.
 • 3 થી ઓછા H.P વાળી મોટરની ખરીદી પર સબસીડી મળશે. જેમાં સામાન્ય વર્ગના ખેડૂતોને કુલ ખર્ચના 40% અથવા રૂ.16000/- બે માંથી જે ઓછું હોય તે લાભ આપવામાં આવશે.
 • 3 થી 5 H.P વાળી મોટરની ખરીદી ઉપર પણ સબસીડી મળશે. જેમાં સામાન્ય વર્ગના ખેડૂતોને કુલ ખર્ચના 40% અથવા રૂ.22000/- બે માંથી જે ઓછું હોય તે લાભ આપવામાં આવશે.
 • 3 થી ઓછા H.P વાળી મોટરની ખરીદી પર સબસીડી મળશે. જેમાં અનુસુચિત જાતિ, અનુસુચિત જન જાતિ, નાના, સીમાંત અને મહિલા ખેડૂતો માટે કુલ ખર્ચના 50% અથવા રૂ.20000/- બે માંથી જે ઓછું હોય તે લાભ આપવામાં આવશે.
 • 3 થી 5 H.P વાળી મોટરની ખરીદી ઉપર સબસીડી મળશે. જેમાં અનુસુચિત જાતિ, અનુસુચિત જન જાતિ, નાના, સીમાંત અને મહિલા ખેડૂતો માટે કુલ ખર્ચના 50% અથવા રૂ.28000/- બે માંથી જે ઓછું હોય તે લાભ આપવામાં આવશે.
 • અનુસુચિત જાતિ અને અનુસુચિત જનજાતિનાં ખેડૂતો માટેની યોજના છે. જેમાં પાવર ઓપરેટેડ ચાફ કટર જેની મોટર 3 થી ઓછા H.P ની હોય તો કુલ ખર્ચ ના 50 % અથવા રૂ.20,000/- હજાર એ બે માંથી જે ઓછુ હોય તે લાભ મળશે. ચાફ કટર જેની મોટર 3 થી 5 H.P કુલ ખર્ચના 50 % અથવા રૂ. 28,000/- હજાર એ બે માંથી જે ઓછુ હોય તે લાભ મળશે.

આવશ્યક દસ્તાવેજ

 • લાભાર્થી ખેડૂતની જમીનની નકલ 7-12
 • લાભાર્થી ખેડુતની રેશનકાર્ડની નકલ (Ration Card)
 • ખેડૂત લાભાર્થીના આધારકાર્ડની નકલ
 • અનુસૂચિત જાતિનો હોય તો તેનું પ્રમાણપત્ર
 • અનુસૂચિત જનજાતિનો હોય તો તેનું સર્ટિફિકેટ
 • વિકલાંગ લાભાર્થી માટે વિકલાંગતા હોવા અંગેનું સર્ટિફિકેટ (જો હોય તો)
 • ખેડૂતની જમીન જો સંયુક્ત ખાતેદાર હોય તો તેવા કિસ્સામાં અન્ય હિસ્સેદારના સંમતિપત્રક
 • જો આત્માનું રજીસ્ટ્રેશન ધરાવતા હોય તો તેની વિગતો
 • ખેડૂત સહકારી મંડળીના સભ્ય હોય તો તેની વિગતો
 • જો દૂધ ઉત્પાદક મંડળીના સભ્ય હોય તો
 • બેંક ખાતાની પાસબુક
 • મોબાઈલ નંબર
આ પણ વાંચો : ફળપાકોના વાવેતર માટે સહાય યોજના : આ યોજના અંતર્ગત વાવેતરના કુલ ખર્ચના 90% સુધીની મળશે સબસીડી

અરજી કઈ રીતે કરવી

ખેડૂત લાભાર્થીઓએ આ Khedut Yojana નું ઓનલાઈન અરજી કરવાની રહેશે. ખેડૂતોઓએ ગ્રામ પંચાયતમાંથી VCE પાસેથી Ikhedut Online Arji કરી શકે છે. વિશેષમાં ખેડૂતો કોઈપણ કોમ્પ્યુટરની કામગીરી કરતા હોય તેમની પાસે Online Application કરાવી શકે છે. ખેડૂતો જાતે પણ ઓનલાઈન અરજી કરી શકે છે. તો ચાલો ઈ-ખેડૂત પોર્ટલ ઓનલાઈન અરજી કેવી રીતે અરજી કરવી તેની વિગતવાર માહિતી મેળવીશું.

 • સૌપ્રથમ ‘Google Search” માં ‘ikhedutl Portal’ ટાઈપ કરવાનું રહેશે.
 • ગુગલ સર્ચ રિઝલ્ટમાંથી અધિકૃત https://ikhedut.gujarat.gov.in/ વેબસાઈટ ખોલવી.
 • ખેડૂત યોજના વેબસાઈટ ખોલ્યા પછી “યોજના” પર ક્લિક કરવું.
 • જેમાં યોજના પર Click કર્યા પછી ક્રમ-1 પર આવેલી “ખેતીવાડીની યોજનાઓ” ખોલવીની રહેશે.
 • જેમાં “ખેતીવાડી ની યોજના” ખોલ્યા બાદ વર્ષ-2022-23 ની કુલ 49 યોજનાઓ બતાવશે.
 • જેમાં ક્રમ નંબર-07 પર “ચાફ કટર (એંજિન/ઈલે. મોટર ઓપરેટેડ)” માં પર ક્લિક કરવાની રહેશે.
 • જેમાં ચાફ કટર સહાય યોજનાની તમામ માહિતી વાંચ્યા બાદ “અરજી કરો” તેના પર Click કરીને Website ખોલવાની રહેશે.
 • હવે તમે રજીસ્ટર અરજદાર ખેડૂત છો? જેમાં જો અગાઉ Registration કરેલ હોય તો “હા” અને નથી કર્યું તો “ના” કરી આગળ પ્રોસેસ કરવાની રહેશે.
 • અરજદાર દ્વારા રજીસ્ટ્રેશન કરેલું હોય તો આધારકાર્ડ અને મોબાઈલ નંબર નાખ્યા બાદ Captcha Image સબમીટ કરવાની રહેશે.
 • જો લાભાર્થીએ Ikhedut Portal પર રજીસ્ટ્રેશન કરેલું નથી તો ‘ના’ સિલેકટ કરીને Online Form ભરવું.
 • ખેડૂત Online Form માં સંપૂર્ણ ચોક્કસાઈપૂર્વક માહિતી ભર્યા બાદ Application Save કરવાની રહેશે.
 • લાભાર્થી ખેડૂતોએ ફરીથી વિગતો Check કરીને Application Confirm કરવાની રહેશે.
 • ઓનલાઈન એપ્લિકેશન કન્‍ફર્મ થયા બાદ કોઈપણ પ્રકારનો સુધારો થશે નહીં.
 • ખેડૂત અરજી નંબરના આધારે પ્રિ‍ન્‍ટ મેળવી શકશે.

મહત્વપૂર્ણ લિન્ક

સત્તાવાર સાઇટ Click Here
HomePage Click Here

Leave a Comment