સેન્ટ્રલ સિલ્ક બોર્ડ ભરતી 2022/23: ક્લાર્ક સહિતની અન્ય પોસ્ટ પર બમ્પર ભરતી, 25 હજાર સુધીનો મળશે પગાર

સેન્ટ્રલ સિલ્ક બોર્ડ ભરતી 2022: સેન્ટ્રલ સિલ્ક બોર્ડે મદદનીશ, કારકુન અને અન્ય જગ્યાઓ માટે જાહેરનામું બહાર પાડ્યું છે. સૂચના અનુસાર, સેન્ટ્રલ સિલ્ક બોર્ડ કુલ 142 જગ્યાઓ પર ભરતી કરશે. આ ભરતી માટેની સૂચના 21 ડિસેમ્બર 2022ના રોજ બહાર પાડવામાં આવી હતી. રસ ધરાવતા અને લાયક ઉમેદવારો સેન્ટ્રલ સિલ્ક બોર્ડ ભરતી 2022 માટે 16.01.2023 સુધીમાં તેની અધિકૃત વેબસાઇટ @csb.gov.in દ્વારા ઑનલાઇન અરજી કરી શકે છે.

સેન્ટ્રલ સિલ્ક બોર્ડ ભરતી 2022/23

નીચે અમે તમારી સાથે સેન્ટ્રલ સિલ્ક બોર્ડની આ સૂચના સંબંધિત તમામ મહત્વપૂર્ણ માહિતી શેર કરી રહ્યા છીએ, જેને વાંચીને તમે આ સૂચના સંબંધિત દરેક મહત્વપૂર્ણ માહિતી સમજી શકો છો અને તેના માટે અરજી કરી શકો છો.

આ પણ વાંચો : પોસ્ટ ઓફિસ ભરતી 2023, પરીક્ષા વિના પોસ્ટમેન, મેઈલ ગાર્ડ, MTSની પોસ્ટ પર બમ્પર ભરતી

સેન્ટ્રલ સિલ્ક બોર્ડ ભરતી 2022/23 – હાઇલાઇટસ

જાહેરાત કરનાર સંસ્થાનું નામ સેન્ટ્રલ સિલ્ક બોર્ડ
પોસ્ટ મદદનીશ, કારકુન અને અન્ય
કુલ જગ્યાઓ 142
અરજી મોડ ઓનલાઈન
નોકરી સ્થાન ભારતમાં ગમે ત્યાં
નોકરી પ્રકાર સરકારી નોકરી

પોસ્ટ

 • મદદનીશ નિયામક (A&A) – 4
 • કમ્પ્યુટર પ્રોગ્રામર – 1
 • મદદનીશ અધિક્ષક (એડમિન) – 25
 • મદદનીશ અધિક્ષક (ટેક) – 5
 • સ્ટેનોગ્રાફર (ગ્રેડ-1) – 4
 • પુસ્તકાલય અને માહિતી સહાયક – 2
 • જુનિયર ઈજનેર (ઈલેક્ટ્રીકલ) – 5
 • જુનિયર અનુવાદક (હિન્દી) – 4
 • અપર ડિવિઝન ક્લાર્ક (UDC) – 85
 • સ્ટેનોગ્રાફર ગ્રેડ-II – 4
 • ક્ષેત્ર સહાયક – 1
 • કુક – 2
 • કુલ – 142

શૈક્ષણિક લાયકાત

 • CSB ભરતી 2022-23 માટે સત્તાવાર સૂચના બહાર પાડ્યા પછી તરત જ અપડેટ થશે.

પગાર ધોરણ

 • ન્યૂનતમ પગાર: રૂ. 25,500/- (આશરે)
 • મહત્તમ પગાર: રૂ. 56,100/- (આશરે)

પસંદગી પ્રક્રિયા

 • લેખિત કસોટી
 • કૌશલ્ય પરીક્ષણ
 • દસ્તાવેજ ચકાસણી
 • તબીબી તપાસ
આ પણ વાંચો : કિસાન પરિવહન યોજના : આ યોજના અંતર્ગત ખેડૂતોને કુલ ખર્ચના 35 % અથવા 75,000/- બે માંથી જે ઓછું હોય તેનો લાભ મળશે

અરજી કઈ રીતે કરવી

 • સેન્ટ્રલ સિલ્ક બોર્ડ આસિસ્ટન્ટ, ક્લાર્ક અને અન્ય ભરતી માટે અરજી કરવા માટે નીચે આપેલા સરળ પગલાં અનુસરો.
 • સૌ પ્રથમ, તમારી યોગ્યતા માટે સત્તાવાર સૂચના તપાસો
 • નીચે આપેલ ઓનલાઈન અરજી લિંક @www.csb.gov.in પર ક્લિક કરો.
 • તે પછી “સેન્ટ્રલ સિલ્ક બોર્ડ ભરતી” ની સૂચના દેખાશે, તેને ખોલો.
 • સૂચનાને ધ્યાનથી વાંચો અને સ્ટેપ બાય સ્ટેપ પૂછવામાં આવેલી તમામ માહિતી ભરો.
 • જરૂરી દસ્તાવેજો અપલોડ કરો
 • છેલ્લે, તમારી ઓનલાઈન અરજી કન્ફર્મ કરો, ફી ચૂકવો અને અરજી ફોર્મ પ્રિન્ટ કરો.

મહત્વપૂર્ણ તારીખ

 • ઓનલાઈન અરજી શરૂ થવાની તારીખ: 24.12.2022
 • ઓનલાઈન અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ: 16.01.2023

મહત્વપૂર્ણ લીંક

સત્તાવાર જાહેરાત Click Here
સત્તાવાર સાઈટ Click Here
HomePage Click Here

1 thought on “સેન્ટ્રલ સિલ્ક બોર્ડ ભરતી 2022/23: ક્લાર્ક સહિતની અન્ય પોસ્ટ પર બમ્પર ભરતી, 25 હજાર સુધીનો મળશે પગાર”

Leave a Comment