બિન અનામત કોચિંગ સહાય યોજના : આ યોજના અંતર્ગત ધોરણ 12 ના વિદ્યાર્થીઓને રૂ. 20 હજાર સુધીની મળશે સહાય

WhatsApp Group Join Now

Telegram Group Join Now

Government Of Gujarat અંતર્ગત વિવિધ સરકારી વિભાગો કાર્યરત છે. આ વિભાગો દ્વારા ઘણી બધી સરકારી યોજનાઓ બહાર પાડવામાં આવે છે. જેમ કે મહિલાઓ માટે યોજનાઓ, દિવ્યાંગ લોકો માટેની યોજનાઓ, વિદ્યાર્થીઓ માટેની યોજના, ખેડૂતોના હિત માટેની યોજનાઓ વગેરે માટે યોજનાઓ અમલમાં મૂકવામાં આવે છે. જેમાં ભોજન બિલ સહાય યોજના, શૈક્ષણિક અભ્યાસ લોન યોજના, સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા માટે તાલીમ સહાય યોજના વગેરે યોજનાઓ બિન અનામત આયોગ દ્વારા ચલાવવામાં આવે છે. આ લેખ દ્વારા ગુજરાત બિનઅનામત શૈક્ષણિક અને આર્થિક વિકાસ નિગમની વિદ્યાર્થીઓની ઉપયોગી ટ્યુશન સહાય યોજના વિશે વાત કરીશું. Bin Anamat Aayog દ્વારા JEE, NEET and GUJCET પરીક્ષાની તૈયાર માટે કોચિંગ સહાય આપવામાં આવે છે તેની સંપૂર્ણ માહિતી મેળવીશું.

બિન અનામત કોચિંગ સહાય યોજના

ગુજરાત સરકારના Social Justice And Empowerment Department ના તા-30/09/2017 ના G.R.No-ક્રમાંક:સશપ/122017/568451/અ થી ગુજરાત બિન અનામત શૈક્ષણિક અને આર્થિક વિકાસ નિગમની રચના કરવામાં આવી છે. આ નિગમ બનાવવાનો ઉદ્દેશ બિનઅનામત વર્ગના જ્ઞાતિના લોકોના આર્થિક, અને શૈક્ષણિક વિકાસ માટે વિવિધ યોજનાઓનો લાભ આપવાનો છે. જેને ધ્યાને રાખીને Gujarat Government Resolution No.- EBC / 102018/814/અ. તા-15/08/2018 તથા તા-25/01/2019 થી ઘણી બધી બિન અનામત યોજનાઓ અમલમાં મૂકવામાં આવેલ છે.

આ આર્ટિકલ દ્વારા બિનઅનામત વર્ગના વિદ્યાર્થીઓને ધોરણ-12 ના વિજ્ઞાન પ્રવાહના વિદ્યાર્થીઓને આપવામાં આવતી કોચિંગ સહાય વિશે વાત કરીશું. ધોરણ-12 પછી મેડિકલ, એન્જીનીયરીંગમાં એડિમિશન લેવા માટે જી(JEE), ગુજકેટ(GUJCET), નીટ(NEET) જેવી પરીક્ષા પાસ કરેલી હોવી જોઈએ. જે પરીક્ષાની તૈયારી માટે કોચિંગ દ્વારા તૈયાર કરતા હોય તેવા બિન અનામત વર્ગના વિદ્યાર્થીઓને સહાય આપવામાં આવશે.

બિન અનામત કોચિંગ સહાય યોજના – હાઈલાઈટ્સ

યોજનાનું નામબિન અનામત કોચિંગ સહાય યોજના
યોજનાનો ઉદ્દેશબિન અનામત વર્ગના વિદ્યાર્થીઓને કોચિંગ સહાય આપવી
લાભાર્થીબિન અનામત વર્ગના JEE, NEET & GUJCET
ની તૈયારી કરતા વિદ્યાર્થીઓ
મળવાપાત્ર સહાયધોરણ-12 નાં વિદ્યાર્થીઓને વિદ્યાર્થી દીઠ રૂ.20,000/-
અથવા ખરેખર ફી એ બે પૈકી જે ઓછી
હોય તે મુજબ સહાય મળશે.
આ પણ વાંચો : તાડપત્રી સહાય યોજના : આ યોજના અંતર્ગત ખેડૂતોને તાડપત્રીની ખરીદી પર મળશે સબસીડી

બિન અનામત કોચિંગ સહાય યોજનાનો હેતુ

ગુજરાત રાજ્યના ધોરણ-12 વિજ્ઞાન પ્રવાહ પછી મેડિકલ અને એન્જીનિયરીંગમાં વધુમાં વધુ વિદ્યાર્થીઓ પ્રવેશ મેળવે તે જરૂરી છે. તેના માટે JEE, NEET & GUJCET પરીક્ષા આપવી અત્યંત જરૂરી છે. આ પરીક્ષાઓ પૂર્વ તૈયારી માંગી લેતી પરીક્ષાઓ છે. જેથી ગુજરાતના બિન અનામત વર્ગના વિદ્યાર્થીઓ આ પરીક્ષાનું સારામાં સારૂ કોચિંગ મેળવે તે ખૂબ જ જરૂરી છે. જેથી આ પરીક્ષાની તૈયારી માટે કોચિંગ ક્લાસમાં જોડનાર વિદ્યાર્થીઓને આ સહાય આપવામાં આવશે.

બિન અનામત કોચિંગ સહાય યોજનાની પાત્રતા

Bin-Anamat Aayog Gandhinagar દ્વારા આ યોજના ચલાવવામાં આવે છે. બિન અનામત વર્ગના વિદ્યાર્થીઓ જેવા કે આર્થિક નબળી પરિસ્થિતિ હોય અને સારૂ કોચિંગ મેળવવા માંગતા હોય તો એમ એમને આ સહાય આપવામાં આવે છે. જેના માટે નીચે મુજબની પાત્રતા નક્કી કરેલ છે.

 • વિદ્યાર્થી બિન અનામત વર્ગનો હોવો જોઈએ.
 • ગુજરાત રાજ્યનો મૂળ વતની હોવો જોઈએ.
 • ધોરણ -12 માં અભ્યાસ કરતા લાભાર્થીને સહાય મળવા પાત્ર થશે.
 • ધોરણ-12 વિજ્ઞાન પ્રવાહના વિદ્યાથીઓએ મેડિકલ,એન્‍જીનિયરીંગ પ્રવેશ માટે JEE, NEET & GUJCET Exams ની તૈયારી કરતો હોવો જોઈએ.
 • વિદ્યાર્થીઓ ત્રણ વર્ષ કે તેથી વધુ અનુભવ ધરાવતી સંસ્થાઓમાં કોચીંગ લેતા હોવા જોઈએ.

બિન અનામત કોચિંગ સહાય યોજનાનો લાભ

Bin Anamat Aayog દ્વારા આ યોજનાનો લાભ આપવામાં આવે છે. આ યોજનામાં ધોરણ-12 માં અભ્યાસ કરતા વિદ્યાર્થીઓને લાભ આપવામાં આવશે. ધોરણ-12 ના વિજ્ઞાન પ્રવાહના વિદ્યાર્થીઓને લાભ આપવામાં આવશે. જેમાં ધોરણ-12 પછી મેડિકલ, એન્‍જીનિયરીંગમાં પ્રવેશ માટે JEE, GUJCET અને NEET ના કોચિંગ મેળતા વિદ્યાર્થીઓને સહાય આપવામાં આવશે. ધોરણ-12ના વિદ્યાર્થીઓને વિદ્યાર્થી દીઠ રૂ.20,000/- અથવા વાસ્તવિક ફી હોય તે પૈકી જે ઓછી હોય તે મળવાપાત્ર થશે.

આવશ્યક દસ્તાવેજ

Gujarat Unreserved Education & Economic Development Corporation આ યોજનાનો લાભ લેવા માટે નીચે મુજબના ડોક્યુમેન્‍ટ માંગવામાં આવે છે. જે નીચે મુજબ છે.

 • ઉંમરનો પુરાવો (જન્મનું પ્રમાણપત્ર/L.C)
 • આધારકાર્ડની નકલ
 • બિન અનામત વર્ગનું પ્રમાણપત્ર
 • EBC Certificate
 • રહેઠાણનો પુરાવો
 • આવકનું પ્રમાણપત્ર(Income Certificate)
 • ધોરણ-10 ની માર્કશીટની નકલ
 • ધોરણ-12 ની માર્કશીટની નકલ
 • શાળાનું વિદ્યાર્થીનું અભ્યાસ ચાલુ છે તે અંગેનું બોનાફાઈડ સર્ટીફિકેટ
 • કોચિંગ ક્લાસ સમાજ / ટ્રસ્ટ / સંસ્થા સંચાલિત છે. તો તેનો રજીસ્ટ્રેશન નંબર
 • સંસ્થાનાં ૩ વર્ષના અનુભવનો પુરાવો
 • વિદ્યાર્થીના બેંક પાસબુકના પ્રથમ પાનાની ઝેરોક્ષ નકલ
આ પણ વાંચો : ટ્રેક્ટર સહાય યોજના : આ યોજના અંતર્ગત ખેડૂતોને રૂ. 60 હજાર સુધીની મળશે સહાય

અરજી કઈ રીતે કરવી

Tuition Sahay Yojana નો લાભ લેવા માટે તેની અધિકૃત વેબસાઈટ પરથી ઓનલાઈન અરજી કરવાની રહેશે. Coaching Scheme ની ઓનલાઈન અરજી કેવી રીતે કરવી તેની સંપૂર્ણ માહિતી નીચે મુજબ છે.

 • સૌપ્રથમ Bin Anamat Aayog ની વેબસાઈટ ખોલવાની રહેશે.
 • જેમાં બિન અનામતની વેબસાઇટના Home Page પર Scheme Menu પર ક્લિક કરવી.
 • ત્યારબાદ Scheme Menu પર દેખાતી વિવિધ યોજનાઓમાં “Coaching Help Scheme for JEE-GUJCET-NEET-Exams” પર ક્લિક કરવું.
 • જેમાં “જી, નીટ અને ગુજકેટ” વિશે વિસ્તૃત માહિતી વાંચી લેવી. ત્યાર બાદ નીચે આપેલ Apply Now પર ક્લિક કરવાનું રહેશે.
 • હવે Apply Now ક્લિક કર્યા બાદ નવું પેજ ખુલશે જેમાં “New User (Register)?” પર ક્લિક કરો.
 • ત્યારબાદ Registration for Online Application System નામનું અલગ પેજ આવશે.
 • જેમાં Email ID, Mobile Number અને Password નાખીને Captcha Code નાખવાનો રહેશે. ત્યારબાદ “Submit” બટન પર ક્લિક કરવાનું રહેશે.
 • ત્યારબાદ વિદ્યાર્થીઓએ “Already Register Click Here for Login?” પર ક્લિક કરવાનું રહેશે.
 • Username, Password અને Captcha Code નાખીને GUEEDC Login કરવાનું રહેશે.
 • હવે Login પર ક્લિક કરવાથી અલગ-અલગ યોજનાઓ દેખાશે. જેમાં જે યોજનામાં અરજી કરવા માંગતા હોય તેના પર Apply Now પર ક્લિક કરવાનું રહેશે.
 • ત્યારબાદ બિન અનામત વર્ગના પ્રમાણપત્રની વિગત, કોચિંગ ક્લાસ, અને બેંકનો વિગત વગેરે ભરવાની રહેશે.
 • ત્યારબાદ વિદ્યાર્થીએ પોતાના કોચિંગ ક્લાસની તથા પોતાના સંપર્ક નંબરની માહિતી ભરીને “Save” કરવાની રહેશે.
 • પછી વિદ્યાર્થીએ Save Photo and Signature & Upload Document પર ક્લિક કરીને ડોક્યુમેન્ટ અપલોડ કરવાના રહેશે.
 • ત્યારબાદ વિદ્યાર્થીએ યોજનામાં માંગ્યા મુજબના Document અપલોડ કરવાના રહેશે.
 • તમામ માહિતી અને ડોક્યુમેન્ટ Upload કર્યા બાદ અરજીને Confirm Application પર ક્લિક કરવાની રહેશે. જેમાં તમારી અરજી કન્ફર્મ થઈ જશે.
 • અરજી કન્ફર્મ થયા બાદ અરજી નંબર સુરક્ષિત જગ્યાએ નોંધી લેવાનો રહેશે.

મહત્વપૂર્ણ લિન્ક

સત્તાવાર સાઇટ Click Here
HomePage Click Here

1 thought on “બિન અનામત કોચિંગ સહાય યોજના : આ યોજના અંતર્ગત ધોરણ 12 ના વિદ્યાર્થીઓને રૂ. 20 હજાર સુધીની મળશે સહાય”

Leave a Comment