કુંવરબાઈનું મામેરું યોજના : આ યોજના અંતર્ગત કન્યાઓને 12,000 રૂપિયા સુધીની સહાય મળશે

WhatsApp Group Join Now

Telegram Group Join Now

ગુજરાત સરકાર દ્વારા વિવિધ વિભાગો કાર્યરત છે. દરેક વિભાગ દ્વારા અલગ-અલગ કામગીરીમાં કરવામાં આવે છે. ગુજરાતના સામાજિક ન્યાય અને અધિકારીતા વિભાગ દ્વારા વિવિધ સરકારી યોજનાઓ ચલાવવામાં આવે છે. આ યોજનાઓ E Samaj Kalyan Portal પર ચલાવવામાં આવે છે. ઈ-સમાજ કલ્યાણ પોર્ટલ પર માનવ ગરિમા યોજના, વિદ્યાર્થીઓને વિદેશ અભ્યાસ લોન, ડૉ.આંબેડકર આવાસ યોજના, કુંવરબાઈનું મામેરું યોજના વગેરે યોજનાઓ ચાલે છે. આ આર્ટિકલ દ્વારા કુંવરબાઈનું મામેરું યોજના 2022 વિશે વિગતવાર વાત કરીશું. Kuvarbai Nu MameruYojana Online Form કેવી રીતે ભરવું તેની માહિતી મેળવીશું.

કુંવરબાઈનું મામેરું યોજના

ગુજરાત રાજ્યમાં ગરીબ પરિવારોની દિકરીઓના કલ્યાણ માટે ઘણી બધી કલ્યાણકારી યોજનાઓ ચાલે છે. જેમાં કુંવરબાઈનું મામેરું યોજનાનો સમાવેશ થાય છે. આ લગ્ન સહાય યોજના દ્વારા ગરીબ પરિવારોને સિધી આર્થિક રીતે મદદરૂપ થવાના ઉદ્દેશ રહેલો છે. Kuvarbai Nu Mameru Yojana માં લગ્ન કરેલી દીકરીઓને DBT (Direct Benefit Transfer) દ્વારા સીધી એમના બેંક ખાતામાં સહાય ચૂકવાય છે. કુંવરબાઈનું મામેરું યોજના એસ.સી વર્ગની કન્યાઓને, ઓ.બી.સી વર્ગની દીકરીઓને તથા આર્થિક રીતે નબળા પરિવારોની દીકરીઓના લગ્નકર્યા પછી લાભ આપવામાં આવે છે. આ યોજનામાં લાભાર્થી દીકરી દીઠ રૂપિયા 12000/- રૂપિયા જમા કરવામાં આવે છે.

આ પણ વાંચો : ONGC પેટ્રો એડિશન લિમિટેડ દ્વારા વિવિધ પોસ્ટ પર બમ્પર ભરતી

કુંવરબાઈનું મામેરું યોજના – હાઇલાઇટસ

યોજનાનું નામ ગુજરાત કુવરબાઈનુ મામેરુ યોજના
યોજનાનો હેતુ રાજ્યમાં જરૂરિયાતમંદ દીકરીઓને લગ્ન બાદ
નાણાંકીય આપવામાં આવે છે.
લાભાર્થી ગુજરાત રાજ્યની કન્યાઓ
કુવરબાઈનુ મામેરુ યોજના રકમ-1તારીખ-01/04/2021 પહેલાં લગ્ન કરેલા હોય તો
તેવી કન્યાઓને 10,000 રૂપિયા સહાય
કુવરબાઈનુ મામેરુ યોજના રકમ-2 ગુજરાતની કન્યાઓએ તારીખ-01/04/2021 પછી
લગ્ન કરેલા હોય તો તેવી કન્યાઓને 12,000 રૂપિયા સહાય
મોડ ઓનલાઈન

કુંવરબાઈનું મામેરું યોજનાનો હેતુ

રાજયની આર્થિક રીતે નબળા વર્ગના પરિવારમાં જ્યારે દીકરીના લગ્ન થાય, ત્યારે આર્થિક મદદ થવાના ભાગરૂપે કુંવરબાઈનું મામેરૂ યોજનાનો લાભ આપવામાં આવે છે. આ યોજના દ્વારા દિકરીના જન્મને પ્રોત્સાહન મળે અને સમાજમાં બાળલગ્ન અટકે આ હેતુથી આ યોજના અમલી બનાવેલ છે.

કુવરબાઈ નુ મામેરુ યોજનાના લાભો

ગુજરાત રાજ્ય આર્થિક રીતે પરિવારની દીકરીની લગ્ન કરે તો તેને આ યોજનાનો લાભ આપવામાં આવે છે. આ યોજના હેઠળ કન્યાના બેંક ખાતામાં સીધી DBT (ડાયરેક્ટ બેનિફિટ ટ્રાન્સફર) મારફતે પહેલા 10,000/- (દસ કુલી) સહાય ચૂકવવામાં આવી હતી. જે સહાયની રકમમાં સુધારો કરેલ છે.

 • જે કન્યા માટે તા-01/04/2021 પછી લગ્ન કરેલ હોય તો માટે દાંપતીને કુવરબાઈ મામેરુ યોજના 12,000/- (બાર સંયુક્ત) ની અંદર.
 • જે કન્યા માટે તા-01/04/2021 પહેલા લગ્ન કરેલ દંપતીઓ જુની 10,000/- (દસ સમુહ) મોટા પાત્ર ધરાવતું.
આ પણ વાંચો : દેશી સહાય યોજના : આ યોજના ખેડૂતને સહાય આપવામાં આવશે

કુંવરબાઈનું મામેરું યોજના માટેની પાત્રતા

 • લાભાર્થી ગુજરાત રાજ્યનો મૂળ વતની હોવો જોઈએ.
 • અરજદાર આર્થિક રીતે નબળા પરિવાર હોવો જોઈએ.
 • એક પરિવારમાં 2 પુખ્તવયની દિકરીના લગ્ન માટે kuvarbai nu mameru yojana Gujarat નો લાભ મળશે.
 • લાભાર્થીના પુન:લગ્નના કિસ્સામાં આ યોજના મળશે. વિધવા પુન:લગ્નના કિસ્સામાં પણ આ યોજનાનો લાભ મળશે.
 • કન્યાના લગ્ન બાદ 2 વર્ષની સમય મર્યાદામાં Kuvarbai Nu Mameru Form Online Apply કરવાનું રહેશે.
 • સાત ફેરા સમૂહલગ્ન આયોજિત કાર્યક્ર્મમાં ભાગ લેનાર દીકરીઓને કુંવરબાઈનું મામેરૂ યોજનાની સહાય મળવાપાત્ર થાય.
 • સમાજના તથા અન્ય સમૂહલગ્નમાં ભાગ લેનાર લાભાર્થી કન્યાને સાત ફેરા સમૂહલગ્ન યોજના તેમજ કુંવરબાઈનું મામેરૂ યોજનાની તમામ શરતો પરિપૂર્ણ કરતી હોય તો આ બન્ને યોજનાઓ હેઠળ લાભ મેળવવા પાત્ર રહેશે.

કુવરબાઈ નુ મામેરુ યોજનાનો લાભ લેવા માટે જરૂરી દસ્તાવેજ

 • કન્યાનું આધારકાર્ડ
 • લાભાર્થી કન્યાના પિતાનું આધારકાર્ડ
 • કન્યાનો લિંગનો દાખલો
 • કન્યાનું શાળા છોડ્યાનું પ્રમાણપત્ર અથવા નાનું પ્રમાણપત્ર
 • લાભાર્થી કન્યાના પિતાનો અથવા વસાલીનો નાગરિકનો દાખલો
 • કન્યાના રહેઠાણનો પુરો
 • કન્યા બા બાપા બાપા/વાલીનું નામ હોય તે
 • વર્-કન્યાનો સંયુક્ત ફોટો
 • વર્નીતારીનો આધાર (L.C/જન્મ ખાનો દાખલો/ અભણ હોય ત્યારે રાજ્યનું પ્રમાણપત્ર)
 • ગણનોંધણી પ્રમાણપત્ર
 • કન્યાના પિતા/વાલીનું સ્વ-ઘોષણા (સ્વ-ઘોષણા)
 • કન્યાના પિતા હયાત ન હોય તો મરણનો દાખલો

યોજનાનો લાભ લેવા માટે અરજી કેવી રીતે કરવી

રાજ્યના છેવાડાના ગરીબ અને આર્થિક રીતે નબળા પરિવારના લોકો સરકારી કચેરી વારંવાર ન જવું પડે તેવા હેતુથી ઓનલાઈન પોર્ટલની સુવિધા ઉભી કરેલી છે. કુંવરબાઈનું મામેરૂ યોજનાનો નાગરિકોને લાભ આપવા માટે samaj kalyan portal બનાવેલ છે. આ પોર્ટલ પરથી ઓનલાઈન અરજી કરવાની રહેશે. E Samaj Kalyan Gujarat Registration કેવી રીતે કરવું તેની step-by-step માહિતી મેળવીશું.

 • સૌપ્રથમ Google Search માં જઈને ‘e samaj kalyan Portal’ ટાઈપ કરવાનું રહેશે.
 • Google Search Result માં અધિકૃત વેબસાઈટ https://esamajkalyan.gujarat.gov.in/ પર ક્લિક કરવાની રહેશે.
 • ઈ સમાજ કલ્યાણ પોર્ટલ પર જો અગાઉ રજીસ્ટ્રેશન ન કરાવેલ હોય તો “New User? Please Register Here” જઈને Register ની પ્રક્રિયા કરવાની રહેશે.
 • તમારું સફળતાપૂર્વક રજીસ્ટ્રેશન થઈ ગયા બાદ ઈ સમાજ કલ્યાણ પોર્ટલમાં “Citizen Login” પર ક્લિક કરીને લાભાર્થીએ પોતાનું Personal Page ખોલવાનું રહેશે.
 • લાભાર્થી દ્વારા જે જ્ઞાતિપ્રમાણે રજીસ્ટ્રેશન કરેલ હોય, તે મુજબ યોજનાઓ e samaj kalyan.gujarat.gov.in login બતાવતી હશે.
 • જેમાં Kuvarbai Nu Mameru Yojana 2022 પર ક્લિક કરવાનું રહેશે.
 • કુંવરબાઈનું મામેરુ યોજના ઓનલાઈન ફોર્મમાં જઈને જે પ્રમાણે માહિતી માંગેલી હોય તે પ્રમાણે ઓનલાઈન ભરવાની રહેશે.
 • ઓનલાઈન ફોર્મમાં તમામ માહિતી ભર્યા બાદ સબમીટ કરવાની રહેશે.
 • લાભાર્થી દ્વારા ઓનલાઈન અરજી Submit કર્યા બાદ એક અરજી નંબર આવશે. જે સાચવીને રાખવાનો રહેશે.
 • ઓનલાઈન અરજીને આધારે Upload Document માં જઈને અસલ ડોક્યુમેન્‍ટ (Original Document) અપલોડ કરવાના રહેશે.
 • તમામ માહિતી અને અસલ ડોક્યુમેન્‍ટ અપલોડ કર્યા બાદ Confirm Application કરવાનું રહેશે.
 • છેલ્લે, અરજી કન્‍ફર્મ થયા બાદ અરજીની પ્રિન્‍ટ કાઢી લેવાની રહેશે.

મહત્વપૂર્ણ લીંક

સત્તાવાર સાઈટ Click Here
HomePage Click Here

1 thought on “કુંવરબાઈનું મામેરું યોજના : આ યોજના અંતર્ગત કન્યાઓને 12,000 રૂપિયા સુધીની સહાય મળશે”

Leave a Comment